Novi zbiralniki za e-odpadke in odpadne baterije

27. maja, 2016

Družba ZEOS, d.o.o. je v sklopu LIFE
projekta ‘Gospodarjenje z e-odpadki’ lansirala 36 uličnih zbiralnikov
za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij. Skupaj s PUP-Saubermacher
d.o.o. jih je s podpisom listine predala v uporabo občinam Velenje,
Šoštanj, Šmartno ob Paki, Nazarje, Gornji grad, Ljubno, Luče in
Solčava.

Na dogodku v Velenju so organizatorji
projekta družba ZEOS, d.o.o. skupaj z lokalnim partnerjem PUP
Saubermacher d.o.o. predstavili postavitve uličnih zbiralnikov za
zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij. S podpisom listine so jih
predali v uporabo in postavili na večje ekološke otoke v občinah
Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Nazarje, Gornji grad, Ljubno,
Luče in Solčava. Ulični zbiralniki, namenjeni za postavitev na te
ekološke otoke, so bili posebej za dogodek vsi zbrani na lokaciji, v
prihodnjih dneh pa bodo postavljeni na svoje mikrolokacije, ki bodo
tudi jasno označene na spletnem zemljevidu vseh zbirnih točk
e-odpadkov na spletni strani projekta.

V roku enega leta preko 400 zabojnikov po vsej državi

Direktor družbe ZEOS, d.o.o, mag. Emil
Šehić je poudaril, da je to že drugi LIFE projekt, ki ga v družbi
izvajajo in da si v naslednji petih letih njegovega trajanja želijo
predvsem spremeniti navade potrošnikov pri ravnanju z e-odpadki
preko na novo vzpostavljene mreže zbiranja. Dodal je: »Veseli nas,
da smo pričeli z izvajanjem projektnih aktivnosti. Ulični
zbiralniki kot ena izmed glavnih aktivnosti projekta se bodo v roku
enega leta postopoma postavljali v vsa lokalna okolja države,
postavili jih bomo preko 400. Poleg tega bomo vzporedno izvajali tudi
postavitev 45 zelenih kotov v večje trgovske centre, na podeželju
bomo izvajali mobilna zbiranja, v načrtu pa imamo tudi akcijo
zbiranja odpadnih baterij.« Poleg akcij na terenu organizatorji
projekta načrtujejo in izvajajo tudi posvetovanja z izvajalci
lokalnih javnih služb ravnanja z odpadki in druge dogodke za
strokovno javnost.

Podpis listine (z leve proti desni): direktor PUP Saubermacher (Rudolf Horvat), direktor ZEOS (mag. Emil Šehić) in direktor PUP Saumermacher (Janez Herodež)

S sodelovanjem do uspeha

Direktor družbe PUP-Saubermacher,
d.o.o., Janez Herodež je izrazil navdušenje nam tem, da se je ta
dogodek odvil v Velenju in da gre za rezultat dobrega in korektnega
dela med podjetjem PUP Saubermacher in podjetjem ZEOS. Poudaril je:
»PUP Saubermacher ne bi bilo tako uspešno podjetje, če ne bi v
okviru izvajanja javne gospodarske službe potekalo tako dobro
sodelovanje z lokalnimi partnerji, občinami.« Posebej se jim je zahvalil zato, ker njihovo delo in vizija temeljita na
sodelovanju, dogovarjanju in iskanju skupnih rešitev. Vse to jih je po njegovih besedah pripeljalo do takega dogodka kot je ta.

Družba ZEOS, d.o.o. je dogodek
zaključila z pozivom E-ciklirajmo skupaj! in povabilom k spremljanju
nadaljnjih aktivnosti na projektu in skrbnim ločevanjem e-odpadkov
in odpadnih baterij preko nastajajoče infrastrukturne mreže.


Na dogodku so bili prisotni župani
sedmih od osmih občin, v katere se bodo v prihodnjih dneh postavili
ulični zbiralniki, ki so s podpisom listine in s simbolično oddajo
svojih e-odpadkov pospremili lansiranje uličnih zabojnikov v
njihovih občinah.


Spremljevalno-ozaveščevalni dogodki

Ta dogodek je bil prvi v seriji treh
lokalnih dogodkov, ki se bodo zgodili v okviru predaje uličnih
zbiralnikov v vsakem lokalnem okolju. Drugi dogodek bo v obliki
ozaveščevalne delavnice sledil 22. junija 2016 v
Mladinskem centru Velenje, na katerem si bodo organizatorji projekta
skupaj z udeleženci zastavili lokalne cilje za izboljšano ločevanje
odpadkov s poudarkom na e-odpadkih in odpadnih baterijah. Na tretjem
dogodku, čez dobro leto, pa bodo preverili, če so bili cilji tudi
doseženi.

 

Foto: ZEOS

(Visited 29 times, 1 visits today)