LOGO_LUPA_web

Novela Zakona o vrtcih prinaša državljankam in državljanom določene ugodnosti

10. julij, 2017

Vlada je prejšnji teden določila besedilo novele Zakona o vrtcih, ki prinaša določene ugodnosti. Za otroke, ki iz različnih razlogov niso vključeni v vrtec, bo z novelo, kot pravijo na Ministrstvu, omogočeno brezplačno obiskovanje krajših programov v obsegu 240 ur letno.

V ta namen bo moralo Ministrstvo v letu 2018 zagotoviti 600.000 evrov, v proračunu za leto 2019 pa 2 milijona evrov. “Z namenom, da bi še povečali delež vključenosti predšolskih otrok v vrtce v letu pred vstopom v osnovno šolo, predlagane zakonske rešitve predvidevajo financiranje krajših programov iz državnega proračuna,” pojasnjujejo.

Novela sledi sodobnim konceptom na področju predšolske vzgoje in predvideva preimenovanje strokovnega delavca, sedanjega pomočnika vzgojitelja v vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja.

Boljša dostopnost staršev do programa vrtca

Poleg tega omogoča organiziranje oddelkov javnega vrtca pri visokošolskih zavodih, ki izvajajo študijski program predšolske vzgoje, pa tudi organiziranje enote ali oddelka javnega vrtca v prostorih gospodarske družbe. Ta novost prinaša izboljšanje dostopnosti staršev do programov vrtca.

Poenostavljen bo postopek za znižano plačilo vrtca, predlagana novela pa med drugim daje tudi več avtonomije občinam pri določitvi roka za vključevanje otrok v vrtec s centralnega čakalnega seznama. Novela predvideva, da subvencija staršem pripada z dnem vključitve otroka v vrtec, če jim pravica do znižanega plačila vrtca v skladu z novo odločbo pristojnega centra za socialno delo pripada najpozneje 60 dni po dnevu vključitve otroka v vrtec. Na ta način se bo staršem pravica do subvencije vrtca, ki jim pripada v skladu z Zakonom o vrtcih, lahko priznavala ves čas vključitve otroka v vrtec, četudi bodo vlogo oddali z enomesečno zamudo.

Vir: MIZS

 

(Visited 5 times, 1 visits today)