Netransparentnost količin zbrane in prevzete odpadne embalaže

31. julij, 2017

Z družbe Interseroh sporočajo, da so v prvem polletju pobrali 9.082 ton mešane odpadne embalaže in s tem celo presegli deleže, določene v Sklepu o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2017.

Podjetja z manj kot 15 ton pridelanimi odpadki niso zakonsko zavezana k vključitvi v shemo

“Ključni izziv v panogi še vedno ostaja obstoječi sistem spremljanja količin zbrane in prevzete embalaže. Presežki odpadne embalaže namreč nastajajo zaradi podzakonskih aktov, ki podjetja, ki na leto ustvarijo manj kot 15 ton odpadkov, odvezujejo odgovornosti, da bi za ravnanje s temi odpadki najemali družbe za ravnanje z odpadno embalažo. Manjši onesnaževalci tako to finančno breme prenašajo na slovenska gospodinjstva in velika podjetja, izvajalce, torej družbe za ravnanje z odpadno embalažo, pa silijo v prevzemanje bistveno večjih količin odpadne embalaže, kot jo ustvarijo njihove stranke,” so pojasnili na Interserohu.

»V prvem polletju smo v družbi Interseroh pobrali za 47,32 % večjo količino mešane odpadne embalaže, kot so jo v skladu s podatki o poročanju Finančni upravi Republike Slovenije dali na trg zavezanci, vključeni v našo shemo,« so dejali v družbi Interseroh, ki je del Skupine Alba, največje mednarodne sheme za zbiranje odpadkov, hkrati pa je tudi edina neodvisno revidirana shema z razvojno-raziskovalnimi kapacitetami v Sloveniji.

Netransparenten sistem zbiranja in prevzemanja odpadne embalaže?

Ostanki komunalne embalaže so po njihovih besedah posledica netransparentnega sistema spremljanja količin zbrane in prevzete odpadne embalaže ter mešanja masnih tokov. V družbi Interseroh kot pomemben razlog za ostanke mešane komunalne embalaže vidijo v netransparentnem sistemu spremljanja količin zbrane in prevzete mešane embalaže od komunalnih podjetij. “Podatki o zbranih količinah odpadne embalaže namreč niso dostopni, zato prihaja med letom do nesoglasij glede tega, koliko prevzetih ton odpadne embalaže dejansko ustreza deležu, za katerega mora poskrbeti posamezna družba za ravnanje z odpadno embalažo,” razlagajo.

Predlagajo rešitev s tehtanjem in preprosto razpredelnico, v katero bi bile vpisane količine zbrane in oddane embalaže s strani komunal ter prevzete količine s strani posameznih družb za ravnanje z odpadno embalažo, s čimer bi po njihovem prepričanju zagotovili ažuren mesečni pregled izpolnjevanja obveznosti posameznih družb za ravnanje z odpadno embalažo do komunal.

Požarna varnost, kot nam zagotovijo, ni vprašljiva, saj v Sloveniji nimajo proizvodnih obratov

Na naše vprašanje, kako skrbijo za požarno varnost oz. če so kaj poostrili ukrepe na tem področju, odgovarjajo, da je narava poslovanja družbe Interseroh organizirana tako, da nikjer v Sloveniji ne razpolagajo s proizvodnimi obrati, temveč zgolj s poslovnimi prostori, torej pisarnami. “Hkrati smo v okviru Skupine Alba, kamor sodi tudi družba Interseroh, zavezani k visokim standardom za zagotavljanje okoljske varnosti in k razvijanju novih, inovativnih rešitev za trajnostni razvoj in zagotavljanje družbe brez odpadkov,” še zaključijo.

(Visited 4 times, 1 visits today)