Neenotna kakovost živil: Komisija objavila smernice za države članice za uspešnejše preprečevanje nepoštenih praks

26. september, 2017

Evropska komisija je danes objavila smernice o uporabi živilske zakonodaje EU in zakonodaje EU o varstvu potrošnikov pri vprašanju neenotne kakovosti izdelkov. Te ukrepe je v letošnjem govoru o stanju v Uniji napovedal predsednik Jean-Claude Juncker, ko je poudaril, da je treba nacionalnim organom zagotoviti večje pristojnosti za odpravo nezakonitih ravnanj. Smernice bodo namreč nacionalnim organom pomagale pri odločanju, ali podjetja pri prodaji izdelkov neenotne kakovosti v različnih državah kršijo predpise EU.

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je danes poudarila, da lahko težave, ki imajo čezmejno razsežnost, rešimo le s sodelovanjem na ravni EU, saj države članice same predolgo niso uspele najti pravega načina za obravnavo tega vprašanja.

Komisija poleg danes objavljenih smernic trenutno pripravlja metodologijo za izboljšanje primerjalnih preskusov živil, financira zbiranje dokazov in spremljanje izvajanja pravil ter državam članicam daje na voljo milijon evrov za financiranje študij ali izvršilnih ukrepov. Ob tem je Komisija tudi začela dialog s proizvajalci in združenji blagovnih znamk, ki so se zavezali, da bodo to jesen pripravili kodeks ravnanja.

Komisija bo 13. oktobra sodelovala na konferenci o varstvu pravic potrošnikov, ministrskem srečanju na visoki ravni, ki ga v Bratislavi organizirata slovaška in češka vlada in na katerem bo obravnavano vprašanje neenotne kakovosti živil. Komisija bo prav tako organizirala delavnice z organi za varstvo potrošnikov in organi za varnost živil.

Vir: Evropska komisija

(Visited 4 times, 1 visits today)