Največje evropsko tekmovanje start-upov energetike tudi za slovenska podjetja

3. julij, 2017
00970913_2

Začelo se je zbiranje prijav za letošnje, že tretje, največje evropsko tekmovanje InnoEnergy, ki bo potekalo v 23 državah osrednje in vzhodne Evrope, Baltika ter v nekaterih mediteranskih državah.

Zainteresirana start-up podjetja s področja trajnostne rabe energije ter posamezniki s poslovnimi idejami se lahko prijavijo na tekmovanje do 11. septembra 2017 na powerup.innoenergy.com.

Predvideni zagonski kapital do 150.ooo evrov za vsak izbran projekt

Zmagovalci letošnjega tekmovanja bodo prejeli finančne nagrade ter možnost vključitve v prestižni podjetniški pospeševalnik Highway® by InnoEnergy, ki pretvarja ideje in projekte v tržno realnost. Podjetnikom nudi dostop do znanja ter znatno podporo pri razvoju in zaščiti izdelkov, vstopu na trg, kadrovanju ter pridobivanju zagonskega kapitala. Omogoča tudi časovno neomejen dostop do 150 največjih partnerskih organizacij, ki delujejo na področju energetike, kar bistveno poenostavi hiter vstop na globalni trg.

Svoje ideje lahko start-up podjetja prijavijo do 11. septembra

Za sodelovanje morajo zainteresirani oblikovati projekt s področja trajnostne rabe energije, zbrati ekipo, izdelati prototip in izpolniti obrazec na spletni strani tekmovanja.

Aleš Pustovrh, vodja programa InnoEnergy pri ABC Pospeševalniku, Ljubljana, je povedal: “ABC Pospeševalnik je zasebni, največji in najhitreje rastoči pospeševalnik v jugovzhodni Evropi. Kot nacionalni partner v Sloveniji zato InnoEnergy lahko ponudimo celovito podporo. Naše aktivnosti so trenutno usmerjene predvsem v to, da najdemo čim več kreatorjev idej na področju razvoja trajnostne energije v Sloveniji. V nadaljevanju pa jim bomo pomagali pri udejanjanju idej v poslovne rešitve.”

Intenzivnemu programu delavnic, ki se ga bodo udeležili izbrani iz regij, sledi petnajst regijskih izborov (slovenski regijski izbor bo potekal v Ljubljani) ter veliki finale v Budimpešti. Ekipe bodo imele priložnost do podrobnosti izpiliti svoje projekte ter jih predstaviti strokovnjakom in investitorjem.

PowerUp! ustvarja raznolike priložnosti ter odpira mnoga vrata

To dejstvo potrjujejo lanskoletni zmagovalci PolarSol iz Estonije, PleioneEnergy iz Grčije, GreenerGizer iz Madžarske in Bin-E iz Poljske.

PreviousEdition1
“PowerUp! Tekmovanje je platforma za predstavljanje idej, ki bi sicer ostale neopažene. Je velik prispevek v razvoju inovacij s področja trajnostne energije v prostoru osrednje in vzhodne Evrope. Zmagovalne tehnologije in druge ideje, ki jih bo možno udejaniti, bodo pomagale Evropi pri varovanju okolja, po vstopu na svetovni trg pa imajo lahko s pomočjo InnoEnergy učinek tudi na globalni ravni”, je povedal Jakub Miler, direktor InnoEnergy Poland Plus, organizator tega tekmovanja.

Vse več tekmovalcev

Tekmovanje se je v obsegu izjemno povečalo. Vsako leto se pridružijo nove države. InnoEnergy start-up podjetja in posameznike iz 23 držav osrednje in vzhodne Evrope vabi k sodelovanju v tretjem PowerUp tekmovanju. Sodelujejo naslednje države: Bolgarija, Albanija, Hrvaška, Armenija, Bosna in Hercegovina, Češka, Estonija, Makedonija, Grčija, Gruzija, Madžarska, Moldavija, Črna Gora, Latvija, Srbija, Litva, Turčija, Ukrajina, Poljska, Ciper, Slovaška, Slovenija in Romunija.

Vir: InnoEnergy

(Visited 2 times, 1 visits today)