Kako se bo Slovenija spopadla s prilagajanjem na podnebne spremembe?

30. oktobra, 2016

<![CDATA[Ministrstvo za okolje in prostor je 27. oktobra v sodelovanju z Agencijo RS za okolje in prof. dr. Lučko Kajfež Bogataj z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani predstavilo osnutek Nacionalnega strateškega okvirja za prilagajanje podnebnim spremembam, ki je v javni obravnavi do 21. novembra letos.
Na predstavitvi je bil podrobno predstavljen osnutek dokumenta, ki ponuja strateški okvir aktivnostim prilagajanja podnebnim spremembam v Sloveniji. Na spremljajoči predstavitvi pa so bile predstavljene spremembe podnebja, ki smo jim že priča tudi v Sloveniji.

Razprava predvsem o osveščanju in načinih prilagajanja na podnebne spremembe

Udeleženci so odprli razpravo o posameznih sklopih aktivnostih, predvidenih v strateškem okvirju. Največ je bilo razprave o krepitvi znanja in ozaveščenosti širše javnosti o vplivih podnebnih sprememb in načinih prilagajanja.

Spremembe se že dogajajo

ARSO v svoji predstavitvi podnebnih sprememb v Sloveniji navaja opažanja, da se dvigajo povprečne temperature, v vzhodnem delu države še bolj kot v zahodnem, prav tako se povečuje število toplih in vročih dni, zmanjšuje pa število hladnih in ledenih dni. Opaziti je manj padavin spomladi in poleti, tam kjer jih najbolj primanjkuje pa se je močno povečalo tudi izhlapevanje.

Pričakujemo lahko bolj toplo podnebje, z več sušami, več poplav, vročinskih valov in poletnih neurij.

Po njihovih projekcijah gre pričakovati še nadaljnji dvig temperatur, poleti in pozimi celo za do 2,5 stopinj Celzija. Verjetno je zmanjšanje padavin v toplem delu leta in povečanje padavin v hladni polovici, kar bo povzročilo tako več suš kot tudi več poplav. Možna je okrepitev ekstremov, predvsem vročinski valovi nam znajo zapretiti, verjetno pa je tudi povečanje števila dni, ko nam bodo pretila poletna neurja.


Ministrstvo za okolje in prostor pripombe in predloge na osnutek sprejema do 21. novembra, prek elektronske pošte.]]>

(Visited 41 times, 1 visits today)