Na tehnološkem dnevu uspešno pogledali v prihodnost

10. maj, 2016

Nanotehnološki dnevi so največji
dogodki na področju nanotehnologije in sorodnih ved pri nas. Dogodkov se drži
slogan »srečanja s prihodnostjo«. Na dogodku vrhunski strokovnjaki iz
inštitutov, fakultet in univerz predstavijo nove tehnologije, ki so vedno bolj
fokusirane tudi v aplikativnost teh tehnologij, tako v industriji,
gospodarstvu, medicini, energetiki, vojaških, vesoljskih in drugih področjih.
Nanotehnološki dnevi so hkrati tudi učinkovita srečanja gospodarstva in
znanosti.

12. Nanotehnološki
dan se je, 6. maja 2016, z udeležbo več kot 250 udeležencev, odvil zelo
uspešno. Tematika dneva je govorila o povezanosti nanotehnologije z bioniko in
razvoj bionskih rok naslednje generacije. Nove bionske roke so bistveno
zanesljivejše, uporabnejše in izdelane iz novih, človeškemu organizmu bolj
prijaznih, materialov.


Predstavili so konkreten primer bolnika, ki so mu biološko roko nadomestili z bionsko, s katero je nato delal celo v gradbeništvu.

Nadalje so bili predstavljeni
izzivi na področju komunikacije – možgani stroj, kakšen je nanotehnološki stik
bioloških in tehnoloških sistemov ter kaj nam prinaša razvoj vsadkov, tako v
smeri diagnostike, kot rehabilitacije po poškodbah in boleznih. Kaj nam prinašajo
magnetni nanomateriali in karakterizacija magnetnih tekočin za različne
medicinske uporabe.

Nanotehnološki
dan je ponudil odgovore, kakšna je vloga sintezne biologije danes in kakšna bo
jutri. Kaj pomeni za človeštvo in še zlasti medicino in posredno zdravje.
Kakšen je razvoj nanostruktur po želji, kako lahko zglede iz narave prenesemo v
tehnologijo. Na nanotehnološkem dnevu se je izhajalo iz predpostavke, da bo
prav sintezna biologija prinesla novo tehnološko revolucijo in v okviru tega so
bile izpostavljene naslednje usmeritve – zdravje, novi materiali in
bionanomateriali, obdelava informacij, biosenzorika in celične tovarne, nova
zdravila in novi terapevtski pristopi. Predstavljeni so bili tudi slovenski
dosežki na tem področju.

Uvodni govor ministrice prof. dr. Maje Makovec Brenčič

Danes
gre razvoj nanotehnologije na številna pomembna področja. Eno od teh je
področje energetike oz. konkretno shranjevanja toplote, kot tudi materialov v
avtomobilski industriji in materialov za industrijska obdelovalna orodja. Vse
večji izzivi so zagotavljanje boljših lastnosti, večja vzdržljivost, boljša
prilagodljivost in cenovna dostopnost.

Foto: Janez
Škrlec, Gero Angleitner

(Visited 4 times, 1 visits today)