Na Stražiški tržnici danes v glavni vlogi Gregorjevo in ptice

9. marca, 2018

Že četrto leto zapored KS Stražišče v sodelovanju z društvom Sorško polje, KUD Bitnje ter CTRP Kranj vsak drugi petek v mesecu organizira Stražiško tržnico. S tem povezujejo okoliške pridelovalce in posledično nudijo vsem krajanom možnost nakupa svežih izdelkov.

Danes bo poleg lokalne eko in konvencionalne tržnice tu še posebna stojnica: ptice v vrtovih, sadovnjakih, mejicah, s primerki rzličnih ptičjih gnezdilnic iz BarkE z nasveti Aleksandra Priteklja. Strokovnjak za gnezdilnice bo imel ob 19. uri tudi predavanje o pomembnosti ptic.

Zakaj gnezdilnice?

Kot pravi Pritekelj, obstaja kar nekaj tehtnih razlogov, zakaj je nujno potrebno nameščati gnezdilnice po vrtovih, parkih in gozdovih: “Prvi in najbolj opazen je, da v naravi zaradi naših človeških posegov primanjkuje naravnih dupel. Drugi razlog je ta, da z nameščanjem gnezdilnic po vrtovih in parkih, v katerih še ni starega drevja, ustvarimo primerna gnezdišča za sekundarne ptice duplarice. Posebno sinice, brglez, pogorelček, šmarnica, poljski in domači vrabec ter muharji so zelo zaželeni v vrtovih, ker po sadnem drevju pobirajo žuželke in njihove ličinke ter na ta način skrbijo za ravnovesje žuželk okoli našega doma. Brez ptic ni možna biološka pridelave sadja, zelenjave in poljščin! Tretji razlog pa je vzgojni oziroma sociološki. Mnogim ptice poosebljajo pristen stik z naravo. To velja še posebno takrat, kadar jih privabimo v bližino svojih bivališč: pozimi s krmilnicami, spomladi in poleti pa z gnezdilnicami. Na ta način lahko ptice nemoteno opazujemo pri njihovem vsakdanu. Na ta način se gnezdeče ptice približajo človeku, ki tako razvija posluh za naravo in njeno ohranjanje. In slednje je v današnjem času vsesplošne degradacije naravnega okolja zelo pomembno!”


Vir, prijava in več info: gnezdilnice. si

 

(Visited 15 times, 1 visits today)