Murska Sobota z novo Trajnostno urbano strategijo

13. decembra, 2016

<![CDATA["S skupnimi napori smo pripravili Trajnostno urbano strategijo, ki je naš osrednji in dolgoročni razvojni dokument," pravijo na MO Murska Sobota. V procesu njegovega oblikovanja je sodelovalo veliko posameznikov, društev, organizacij, tudi podjetij.

Skupaj so se odločili, da bo Murska Sobota zelena, odprta in povezovalna

Odločili so se, da bo Murska Sobota regijo pomikala naprej z vodilno vlogo pri varovanju okolja, s kakovostjo infrastrukture, pri zarisovanju regije na svetovni turistični in gospodarski zemljevid, po dostopnosti vsem družbenim skupinam ter po prijaznem, vedrem značaju povezane in živahne skupnosti. "Odločno smo začeli uresničevati stebre naše razvojne politike. S sprejemom rebalansa, zlasti pa svežnja ambicioznih razvojnih projektov, smo prešli v fazo akcije,” še dodajajo.

Šli so v akcijo s konkretnimi ukrepi

Z revitalizacijo mestnega središča bodo prenovili najpomembnejšo mestno površino, južni del Slovenske ulice in Trg zmage. Po utripu te ulice se mora meriti utrip Sobote. "Z njeno obnovo hočemo Slovensko ulico ponovno narediti za središče našega družabnega in kulturnega življenja, pa tudi trgovskega utripa mesta. Tukaj hočemo oblikovati kakovosten javni prostor za srečevanja, za pomenjkovanja, za doživetja Murske Sobote,” poudarjajo na občini.
Z obnovo kulturne dediščine bodo bistveno polepšali podobo Sobote, energetsko sanirali javne objekte, hkrati pa omogočili njihovo dostopnost invalidom in starejšim.
Začenjajo tudi s spreminjanjem prometne kulture. Izboljšali bodo kakovost kolesarskih stez in jih bolje povezali v celoto. "Sobota je malo mesto na ravnici in tukaj je res užitek kolesariti. Na mestnem obrobju bomo zgradili parkirišče s postajališčem javnega avtobusa in izposojo koles, da vzpostavimo učinkovit Park+Ride sistem, ki bo razbremenil mestno središče, vsem nam pa zagotovil boljši zrak in boljše počutje v Soboti z manj prometa,” pojasnjujejo na občini.
Soboško jezero
"Trdo delamo na tem, da to degradirano območje postane nov magnet mesta in celotne regije. Z vsebinami, ki bodo vse nas vabile k rekreaciji, športu, igri ter druženju ob in na vodi,” pravijo na MO Murska Sobota. Paviljon Expo jim je uspelo pripeljati v Soboto zato, ker so zastavili najbolj prepričljivo zgodbo, ki povezuje mesto z regijo in regijo s celotno državo. Regijski promocijski center, središče gospodarskih, turističnih in kulturnih vsebin. Čisto nova kakovost prostora za skupnost in za vse, ki bodo skozi Vrata v Pomurje vstopali v to čudovito regijo. Pomembno pa je, da ob Soboškem jezeru načrtujejo tudi gospodarske vsebine.
"Zastavili smo vizijo. Skupaj s celotno skupnostjo smo pripravili projekte in našli vire za njihovo realizacijo. Ti viri obetajo, da bomo lahko naredili izjemen premik naprej. Ob tem v mestu zagotavljamo dosedanjo raven vseh javnih storitev in ohranjamo dolgoročno vzdržnost mestnih financ,” zaključijo na občini.


Več informacij o pripravi Trajnostne urbane strategije in dokumente o projektih Celostnih teritorialnih naložb v Mestni občini Murska Sobota najdete na tej povezavi.
 
Vir: MO Murska Sobota]]>

(Visited 23 times, 1 visits today)