MOP napoveduje ukinitev izjem za gradnjo objektov, ki bi lahko imeli negativne vplive na podtalnico

24. marec, 2019

Posvet Voda za trajnostni razvoj, ki je potekal na Gospodarski zbornici Slovenije ob Svetovnem dnevu voda, je v izhodišču postavil vprašanje – Kako lahko slovenska vodna diplomacija pripomore k uresničevanju ciljev Agende 2030 in pripomore k promociji slovenskega razvojnega sodelovanja?

Državni sekretar Simon Zajc je v nagovoru poudaril, da na stanje vode vpliva zelo veliko stvari – »Kako načrtujemo prostor, kako ravnamo z odpadki, kako se bomo spopadli z mikroplastiko, kako smo uspešni pri izgradnji čistilnih naprav in kanalizacijskega sistema, kako bomo pridelovali hrano in prostorsko načrtovali. V Sloveniji imamo to srečo, da smo z vodo bogata država. Imamo dobro vodo, a lahko bi imeli še boljšo. Skrb za vodo in vodne vire s katerimi moramo upravljati trajnostno, so ena od osrednjih nalog Ministrstva za okolje in prostor (MOP)«.

V Sloveniji smo v letu 2016 pravico do pitne vode zapisali v Ustavo RS, medresorsko delovno skupino za uskladitev zakonodaje koordinira MOP. Ob tem je Simon Zajc napovedal, da bo MOP ta zakonodajni paket pripravil do konca leta in dodal: »Že pred poletjem pa bomo na MOP v javno obravnavo poslali nekaj sprememb Zakona o vodah. Predvsem bosta pomembni dve spremembi – predlagali bomo uvedbo državnega sofinanciranja vodovodov in ukinitev izjem za gradnjo objektov, ki bi lahko imeli negativne vplive na podtalnico«.

 

(Visited 3 times, 1 visits today)