Mednarodni projekt za promocijo dediščine Krasa

1. oktobra, 2017
Jutro v parku Škocjanske jame (Foto: Jošt Gantar, vir: STO)

S svojo kraško pokrajino sta se Slovenija in Hrvaška povezali v Interregovem raziskovalnem projektu – KRASn’KRŠ, (KRAS po slovensko in KRŠ po hrvaško). Glavni cilj projekta je ohranjanje dediščine kraške pokrajine.

V ospredju sta ohranitev in ovrednotenje bogate naravne in kulturne dediščine na območju nove čezmejne trajnostne destinacije KRASn’KRŠ.

Promocija kraške pokrajine po načelih trajnostnega turizma

Po načelih trajnostnega turizma bodo promovirani štirje značilni tipi kraške pokrajine in njihova dediščina: nizki kras, kontaktni kras, visoki ter obalni kras. Z inovativno interpretacijo dediščine bodo prilagodili obstoječo turistično ponudbo potrebam sodobnih obiskovalcev, in sicer v Sežani (nizki kras), Škocjanskih jamah (kontaktni kras), Brodu na Kolpi (visoki kras) in Punatu na Krku (obalni kras).

Usmerjena turistična ponudba

Turistična ponudba destinacije bo vzpostavljena z 10 čezmejnimi trajnostnimi turističnimi proizvodi, zasnovanimi po načelih trajnostnega turizma za različne ciljne skupine obiskovalcev (družine, pohodnike, kolesarje itd.). Obiskovalci bodo usmerjeni tudi na ‘vroče točke’ kraške podeželske dediščine v zaledju. Neposredne koristi bodo imeli tudi lokalni prebivalci, saj se bodo odprle možnosti za nova delovna mesta v turizmu.

Projekt vodi Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, sodelujejo pa še Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana, Javni zavod Park Škocjanske jame in Zavod Tovarna trajnostnega turizma iz Slovenije ter Prirodoslovni muzej Rijeka, Općina Punat in Muze d.o.o. savljetovanje i upravljanje u kulturi i turizmu iz Hrvaške.

Vir: ZRC-SAZU

(Visited 11 times, 1 visits today)