Mednarodna komisija za kitolov v Sloveniji

24. oktober, 2016

<![CDATA[Slovenija gosti redno zasedanje Mednarodne komisije za kitolov, ki se je med 20. in 28. oktobrom udeležuje približno 400 delegatov s celega sveta. Cilj konvencije je zagotoviti ohranjanje kitov ob omogočanju razvoja kitolovne industrije.
Na zasedanje bodo udeleženci med drugim razpravljali o ustanovitvi zavarovanega območja za kite, kjer se kitolov ne izvaja (»whale sanctuary«) v južnem Atlantiku ter resoluciji o izboljšanju procesa pregledovanja znanstvenega kitolova.
Vključena tudi Slovenija
Zasedanja se je udeležila ministrica Irena Majcen, skupaj z državno sekretarko na Ministrstvu za zunanje zadeve Darjo Bavdaž Kuret in podžupanjo Občine Piran mag. Meiro Hot.
Ministrica Irena Majcen je v nagovoru poudarila, da se kiti in delfini marsikje soočajo z degradiranim življenjskim okoljem in da je ena izmed naših nalog, da ga njim in posledično nam samim izboljšujemo. »Onesnaževanje morij in oceanov, še posebej s plastiko in drugimi odpadki, je hitro naraščajoč problem, ki ga naslavlja tudi Mednarodna komisija o kitolovu. Rešitev teh težav ni enostavna, ampak z majhnimi koraki se je lotevamo tudi v Sloveniji, na primer s tekstilom, ki ga slovensko podjetje izdeluje iz ostankov ribiških mrež. Kljub različnim pogledom na varstvo in upravljanje kitov, ki jih imamo tukaj prisotne države pogodbenice, nam je vsem v interesu vrniti kitom in delfinom njihov življenjski prostor z bojem proti onesnaževanju morij in oceanov in naj nas to združuje.«

Ministrica Majcen: "Rešitev teh težav ni enostavna, ampak z majhnimi koraki se je lotevamo tudi v Sloveniji, na primer s tekstilom, ki ga slovensko podjetje izdeluje iz ostankov ribiških mrež.”

Državna sekretarka na MZZ Darja Bavdaž Kuret je v svojem nagovoru poudarila, da se Slovenija zaveda medsebojne prepletenosti različnih globalnih izzivov, ki jih je mogoče naslavljati le s sodelovanjem. Poudarila je tudi, da je Slovenija država, ki je, tudi zaradi skrbi za ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti, zavezana trajnostnemu razvoju, pri čemer je posebej izpostavila pobudo Slovenije za razglasitev Svetovnega dne čebel. Slovenska zunanja politika pozornost namenja t.i. zeleni diplomaciji, v okviru katere posebej izpostavlja nujnost ukrepanja v boju s podnebnimi spremembami ter spodbuja krepitev okolju prijaznih tehnologij in področja znanosti. Posebno pozornost namenja vodi, tudi v povezavi z mednarodnim mirom in varnostjo.
 
Vir: MOP]]>

(Visited 15 times, 1 visits today)