Mastercard in Svetovni program za hrano oznanila globalno pobudo: 100 milijonov šolskih obrokov

12. julija, 2017
Foto: Jacob Maentz

Nova pobuda se osredotoča na prekinitev začaranega kroga revščine z odpravo lakote in opolnomočenjem ljudi v stiski.

Na festivalu Global Citizen Festival Hamburg sta družba Mastercard in Svetovni program za hrano (WFP) oznanila globalno pobudo, ki nadaljuje skupno vizijo oblikovanja inovativnih rešitev za svet brez lakote z odpravo začaranega kroga revščine. Povezovanje strokovnega znanja in digitalnih inovacij družbe Mastercard z delovanjem Svetovnega programa za hrano ustvarja nove programe nujne pomoči pri zagotavljanju hrane in opolnomočenju najbolj ranljivih skupnosti. Globalna pobuda zagotoviti 100 milijonov obrokov povezuje ves svet v preprosti nameri: zbrati čim več sredstev, ki bodo zagotovila kar največje število obrokov, namenjenih ljudem v stiski.

Foto: Dalia Khamissy
Foto: Dalia Khamissy

 

Z misijo ustvariti svet brez lakote nova pobuda predstavlja prvo globalno zavezo družbe Mastercard in Svetovnega programa za hrano (WFP). Osredotoča se na prekinitev spirale revščine skozi odpravo lakote po vsem svetu in podpira štiri cilje Združenih narodov za trajnostni razvoj (United Nations Sustainability Development Goals): za svet brez revščine, brez lakote, za kakovostno izobraževanje in doseganje enakosti spolov. Mastercard in WFP bosta stremela k izpolnitvi visokega cilja, in sicer v naslednjih 12 mesecih zagotoviti kar največje število obrokov.

»Mastercard in Svetovni program za hrano že sodelujeta pri ustvarjanju inovativnih rešitev, ki pomagajo graditi svet brez lakote in preusmerjajo spiralo revščine. Svetovna pobuda ‘100 milijonov obrokov’ si prizadeva doseči nekatere najbolj ogrožene in marginalizirane državljane po vsem svetu,« je dejala Ann Cairns, predsednica družbe Mastercard. »S povezovanjem strokovnega znanja Mastercard na področju razvoja tehnologije in plačilnih sistemih in dela Svetovnega programa za hrano, ki omogoča nujno pomoč pri zagotavljanju hrane po vsem svetu, nam inovacije ponujajo možnost, da vključimo ljudi po vsem svetu. Do zdaj je naše sodelovanje že pomagalo zagotoviti več kot 17 milijonov obrokov, danes pa si postavljamo še višji cilj, ki smo ga osnovali zato, da ustvarimo svet priložnosti za rast in razvoj vseh.«

Globalno pobudo in zavezo, ki bo zagotovila finančno podporo, enakovredno 100 milijonom šolskih obrokov, bo družba Mastercard dosegla s spodbujanjem partnerstva s Svetovnim programom za hrano s poudarkom na dveh področjih: uporabiti strokovno znanje in pripraviti različne kampanje.

(Visited 34 times, 1 visits today)