Letošnji mednarodni dan gozdov bo posvečen energetski vlogi lesa

20. marca, 2017
Gozd Martuljek. Foto: slovenia.info

Generalna skupščina Združenih narodov je 21. marec razglasila za mednarodni dan gozdov. Letošnja tema je osredotočena na gozdove in energijo. Pomen lesa v zadnjem desetletju močno narašča, saj je njegova obdelava energetsko nepotratna in za okolje manj škodljiva.

Gozdovi so pomemben vir obnovljive energije

Les predstavlja približno 40 odstotkov svetovne oskrbe z energijo, pri čemer se polovica svetovne proizvodnje lesa uporablja kot energija za ogrevanje, kuhanje in proizvodnjo električne energije. Izboljšave na področju tehnoloških inovacij in trajnostnem gospodarjenju z gozdovi so ključnega pomena za povečanje vloge gozdov kot vira obnovljive energije. Modernizacija gozdno-lesnega sektorja lahko pomaga oživiti gospodarstvo na podeželju in spodbuja razvoj podjetij. Svetovni gozdovi vsebujejo približno 10-kratnik letne porabe primarne energije na svetu in imajo velik potencial kot obnovljiv vir za doseganje globalnih energetskih potreb.

Les je pomemben tudi v Sloveniji

V Sloveniji se les kot energent uvršča med najpomembnejše vire obnovljive energije, s katerimi nadomeščamo fosilna goriva. Po podatkih Statističnega urada se je proizvodnja lesa za kurjavo v zadnjih letih povečevala, uvoz lesa za kurjavo pa se je v zadnjih letih zmanjševal.

Dogodki ob mednarodnem dnevu gozdov

V povezavi z mednarodnim dnevom gozdov Zavod za gozdove Slovenije organizira 30 dogodkov v različnih krajih po Sloveniji. Podroben program je na voljo na njihovi spletni strani.

Vir: Zavod za gozdove Slovenije

(Visited 12 times, 1 visits today)