Kuhna pa to

3. marca, 2014

V sredo, 5. marca, se začenja letošnja izvedba osnovnošolskega projekta na ravni slovenskih regij in pokrajin »Kuhna pa to«.

Želja ali nepopisna volja otrok po raziskovanju, učenju veščin in zgodovine, povezane s kulturo njihovih prednikov, v vedno večjem številu, kar pogojuje pred-izbore na skoraj vseh sodelujočih šolah ter spoštovanje vsega naučenega je bila glavna pobuda za tretje tekmovanje. Pri projektu gre za spoštovanje lastne okolice, pridelkov, ki jih ponudi narava ob določenem letnem času in na posameznem mikro področju dežele ali pa hrano ustvarijo otroci sami na vrtovih, želje po vnosu polnovredne hrane in raziskovanju načinov uporabe le te po naravnih zakonitostih naših prednikov v kombinaciji z eno najhitreje razvijajočih se ved – kulinarike.

Za okrepitev pozitivnega odnosa in zavedanja o prednostih uživanja lokalno pridelane hrane že pri osnovnošolcih, se je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pridružilo projektu z nagovorom »Lokalno pa to!«.

Ministrstvo želi z zanimivimi in poučnimi aktivnostmi, kot so ogledi lokalnih pridelovalnih ali predelovalnih obratov, praktične kulinarično naravnane delavnice in tudi prakse v omenjenih obratih za mentorje in otroke, ki se bodo priključili letošnjemu »Tekmovanju v kuharskih veščinah avtohtonih lokalnih in regionalnih posebnosti«, spodbuditi poseganje po lokalno pridelani hrani.

V projektu, katerega osnovo bo sestavljalo 10 regijskih tekmovanj po vsej Sloveniji, 3 polfinalna srečanja in veliki finale ter večje število nastopov skupaj s slovenskimi kulinaričnimi mojstri, letos sodeluje več kot 600 osnovnošolcev in njihovih mentorjev.

Prav ciljno skupino otrok – osnovnošolcev ocenjujemo za najdovzetnejšo za črpanje omenjenih izhodišč, ki jih bodo znali na dolgi rok ceniti in s tem ohranjati posebnosti kulinarične razpoznavnosti Slovenije. Razmerje med osnovnošolsko in starejšo generacijo je prav na področjih kulinarike in gastronomije obojestransko. Starejši so otrokom lahko sogovorniki, posredovalci informacij, otroci pa s svojimi pogledi in pridobljenim znanjem lahko pomembno sooblikujejo ne le svet starejših ampak tudi vnašanje drugačnih vsebin v vsakdanje in praznične jedilnike oz. jedilne obroke. Če otrokom ponudimo te vsebine na njim primerne, tudi atraktivne načine, je do dobrih rezultatov na tem področju le še kratka pot. Kulinarika in gastronomija sta relativno dobro raziskani, tudi v osrednji Sloveniji. Nekatere šole se lahko pohvalijo z odličnimi delavnicami in prireditvami ter celo publikacijami. Menda ni treba posebej poudarjati, da sodita kulinarika in gastronomija med temeljne vsebine gostinskega, turističnega in kulturnega delovanja ter razpoznavnosti.

(Visited 8 times, 1 visits today)