Konferenca dobrih praks trajnostne mobilnosti v našem okolju

1. decembra, 2016

<![CDATA[8. decembra bo v Ljubljani potekala konferenca Vključevanje dobrih praks trajnostne mobilnosti v naše okolje. Konferenca je del projekta 'Trajnostna mobilnost v praksi', ki ga izvajajo Cipra Slovenija, Focus – društvo za sonaraven razvoj in Inštitut za politike prostora – IPoP, financira pa se iz sredstev Sklada za podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor.
Osnovni cilj trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati motorni promet, s tem pa tudi onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabo energije.

Trajnostna infrastruktura: prednost pešcem in kolesarjem

Pomembni premiki se trenutno dogajajo tako na občinski kot državni ravni, predvsem z izvajanjem celostnih prometnih strategij. “Eden največjih izzivov za občine bo premik od gradnje cest in krožišč k načrtovanju trajnostne prometne infrastrukture, ki bo pešačenju in kolesarjenju dodelila pomembnejšo vlogo. Na državni ravni je trajnostna mobilnost vse bolj prepoznana kot eden ključnih stebrov za doseganje podnebnih ciljev in zmanjševanje onesnaženosti zraka. Korak naprej predstavlja uvajanje enotne vozovnice,” pravijo na društvu Focus.

Konkretni ukrepi – dobre prakse

Nekaj ukrepov je zajetih v zborniku dobrih praks Trajnostna mobilnost v praksi, nekatere primere iz zbornika pa bodo na konferenci predstavili izvajalci sami. “Odgovore na sistemske izzive bomo iskali skupaj s predstavniki pristojnih ministrstev,” še dodajajo organizatorji.
Predstavili se bodo:

  • Marko Zevnik, Zavod Sopotniki: Storitev prevoza na klic za starejše in mladi prostovoljci na Krasu;
  • Klemen Langus, občina Bohinj: Trajnostna mobilnost in turizem;
  • Miro Kristan, Posoški razvojni center: Tolmin – Alpsko mesto leta;

Programski poudarki

Na konferenci bodo predstavili  projekt Trajnostna mobilnost v praksi, Ministrstvo za okolje in prostor bo predstavilo pomen trajnostne mobilnosti v okoljskih in podnebnih ciljih, sledilo pa bo omizje s predstavitvijo dobrih praks.
Inštitut za politike prostora bo podalo priporočila za odločevalce: ‘Kaj lahko storijo občine in ministrstva?’ Za zaključek pa si bomo ogledali film – ogled primerov dobrih praks v Bolzanu.

Organizatorji pozivajo, da se dogodka udeležimo z javnim prevozom, če smo od daleč, oz. peš ali s kolesom, če smo od blizu.

 
vir: focus.si]]>

(Visited 83 times, 1 visits today)