Kandidatura za vpis Klasičnega krasa na Seznam svetovne dediščine pri UNESCO

5. februarja, 2019
Foto: Peter Gedei, vir: MOP

Ministrstvo za okolje in prostor konec januaja na Center za svetovno dediščino v Parizu vložilo kandidaturo za vpis Klasičnega krasa na Seznam svetovne dediščine pri UNESCO.

Predlagano območje Klasičnega krasa obsega 25.461 ha, vplivno območje pa 58.339 ha in leži v občinah Bloke, Cerknica, Logatec, Loška dolina, Pivka in Postojna, in sicer z osrednjima zavarovanima območjema – Notranjskim regijskim parkom in Krajinskim parkom Pivška presihajoča jezera.

Klasični kras

Klasični kras obsega vse najznačilnejše kraške pojave in izjemna kraška polja Klasičnega krasa (Cerkniško polje, Planinsko polje in niz Pivških presihajočih jezer), ki so tipičen primer nastanka in razvoja kraških polj; vse najpomembnejše jame na tem območju (med njimi Postojnska jama, Planinska jama, Križna jama in Nova Križna jama) in kraško dolino Rakov Škocjan. Izjemna univerzalna vrednost Klasičnega krasa se kaže v geoloških in geomorfoloških pojavih in procesih – kraških pojavih, jamskem živalstvu in razvoju krasoslovja kot znanosti. Sedaj sledi postopek preverjanja in ocenjevanja kandidature s strani Centra za svetovno dediščino in posvetovalnega telesa IUCN. Mnenje oziroma predlog za odločitev o vpisu bo znan maja prihodnje leto.

Vir: MOP

(Visited 16 times, 1 visits today)