Kampanja za zaščito voda

27. decembra, 2018
Foto: RRA Zeleni kras d.o.o., www.slovenia.info

V kampanji, ki jo je pripravila WWF Adria za zaščito voda, zbirajo podpise za podporo – Evropski Komisiji bodo poslali odgovore v podporo sladkovodnim ekosistemom in vsemu, kar doprinesejo k naravi, družbi in ekonomiji.

Trenutno je zbranih 184.038 od 200.000 podpisov. Podpišete se lahko TULE.

“Vsi smo krivi”

Pred nekaj dnevi je na kampanjo opozoril tudi Notranjski regijski park: “Po zadnjih podatkih kar 60% evropskih voda – to so reke, jezera, potoki in mokrišča – ni v dobrem stanju. Generacije pred nami in mi smo jih uničevali in neodgovorno odvzemali velike količine vode brez misli na prihodnost. Če bomo nadaljevali na tak način, bodo posledice vidne povsod – vsakdanje stvari, ki jih mamo za samoumevne, ter celotne industrijske panoge bodo izkusile negativne posledice našega ravnanja. Številne vrste, ki za preživetje potrebujejo zdrave ekosisteme, bodo še bolj ogrožene. Kdo je kriv? Vsi smo krivi! Vsak je odigral svojo vlogo, vendar so na koncu vlade tiste, ki odločajo in dopuščajo izkoriščanje in trajne negativne posledice. Jezovi in druga infrasktruktura uničujejo naravne tokove rek, netrajnostno kmetijstvo porabi gromozanske količine vode – takih primerov je nešteto.”

Zaščita voda ni mogoča brez močne zakonodaje

V Evropi imamo po mnenju stroke močan zakon, ki ščiti naše reke, jezera, močvirja, potoke, podtalnico. Okvirna vodna direktiva zagotavlja, da vode dosegajo določene standarde ter da bodo vodni viri v slabem stanju najkasneje do leta 2027 obnovljeni in oživljeni.

A problem je v tem, da se številne nacionalne vlade trudijo oslabiti zakonodajo. “To bi bila katastrofa za vode, od katerih smo vsi odvisni. Sedaj imate priložnost, da podprete čisto vodo, zdrave ekosisteme in kmečko pamet,” so zaključili v Notranjskem regijskem parku in pozvali k podpori kampanje.

Vir: WWFadria, NRP

(Visited 11 times, 1 visits today)