LOGO_LUPA_web

Kamnik in Laško napredovala v zlati znak #SloveniaGreen

26. junij, 2019
Foto: Arhiv Zavod za turizem in šport v občini Kamnik, www.slovenia.info

Z zlatim znakom Slovenia Green Destination se lahko pohvali le osem slovenskih občin, med njimi samo dve, ki sta letos napredovali iz srebrnega v zlati znak – Laško in Kamnik. V postopku ocenjevanja ju je komisija izpostavila kot tisti destinaciji, ki sta najbolj napredovali.

Do letos so bile nosilke zlatega znaka le Ljubljana, Podčetrtek, Bled, Rogaška Slatina, Komen, Miren Kras.

Ob podelitvi je župan Občine Kamnik Matej Slapar dejal: “Zlati znak kaže, da je občina Kamnik usmerjena v trajnostni razvoj, se pa zavedamo, da nas čaka še kar nekaj izzivov, saj se ne želimo ustaviti na tej točki, pač pa kakovost življenja in zavedanje trajnostnega razvoja dvigniti še na višji nivo.” Ob tem sta se skupaj z dr. Tomažem Simetingerjem zahvalila zeleni ekipi, ki je vodila postopek, v katerem je občina Kamnik prejela to priznanje. “Kamnik je v Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma opredeljena kot vodilna destinacija v osrednji Sloveniji, s pridobitvijo zlatega znaka pa se bomo samo še bolje pozicionirali na slovenskem, evropskem in globalnem trgu,” ob tem pravi dr. Tomaž Simetinger in dodaja: “Želja nas na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik pa je, da bi miselnost biti destinacija, naklonjena trajnostnemu razvoju ponotranjili vsi: javni sektor, gospodarstvo, nevladne organizacije in nenazadnje tudi občanke in občani.”

Laško (foto: Tomo Jeseničnik, www.slovenia.info

“Z znakom Slovenia Green Destination se na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicioniramo kot okolju in družbi prijazna destinacija, zato zelena destinacija ni nekaj, kar je projekt, naloga oziroma odgovornost zgolj turistične organizacije. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi skupaj – vsi deležniki v destinaciji, tako v javnem, nevladnem kot zasebnem sektorju – in to ne samo v turizmu, temveč na vseh področjih delovanja,” pa so ob tem sporočili iz Občine Laško.

Slovenska turistična organizacija znak Slovenia Green Destination podeljuje na osnovi Zelene sheme slovenskega turizma. Gre za sistem namenjen pospeševanju razvoja trajnostnega turizma na okoljskem, družbenem in ekonomskem področju. Pri pridobitvi znaka se ocenjuje številna področja, med drugim ravnanje z odpadki in odplakami, ravnanje z naravnimi površinami, osveščenost prebivalcev in turistov, kakovost vode, občutek varnosti in drugo.

Vir: visitkamnik.com, lasko.si, slovenia.info

(Visited 4 times, 1 visits today)