Kaj nas čaka v novem šolskem letu?

29. avgust, 2017
Foto: MIZŠ

V petek se začne novo šolsko leto. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo nekaj informacij, vezanih na vstop vanj. Med drugim se začenja vajeništvo!

Bistvene novosti v šolskem letu 2017/2018

V skladu z novim modelom učbeniške politike bo končana obnova učbeniških skladov. Staršem prvošolčkov v novem šolskem letu ni treba doplačevati učnih gradiv.

Z novim šolskim letom se v programu osnovna šola in v prilagojenih programih osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom vseh šolah v 3. razredu izvaja pouk tujega jezika.

Pomembna novost novega šolskega leta je poskusna uvedba vajeništva v štirih izobraževalnih programih: v izobraževalnem programu ‘Mizar’ na Šolskem centru Novo mesto in Šolskem centru Slovenj Gradec, v izobraževalnem programu ‘Kamnosek’ na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana, v izobraževalnem programu ‘Oblikovalec kovin – orodjar’ na Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad in Šolskemu centru Škofja Loka ter v izobraževalnem programu ‘Gastronomske in hotelirske storitve’ na Srednji šoli Izola in Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci.

Z novim šolskim letom se bodo na nekaterih srednjih šolah na novo začeli izvajati izobraževalni programi, in sicer program Strojni mehanik na Šolskem centru Krško – Sevnica, program Strojni tehnik na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje, program Umetniška gimnazija – smer gledališče in film na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, dijaki na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor pa so z novim šolskim letom dobili možnost za vzporedno izobraževanje še v okviru modula Jazz in zabavna glasba.

Začel se bo izvajati prenovljen program Umetniške gimnazije, smer gledališče in film, na Gimnaziji Nova Gorica in Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana namesto dosedanje dramsko gledališke smeri.

V srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri se bodo začeli izvajati prenovljeni izobraževalni programi na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja; dodani sta dve uri italijanščine.

Začela je veljati nova Uredba o izvajanju šolske sheme. Šole se lahko v novo šolsko shemo, ki poleg sadja in zelenjave vključuje še mleko, prijavijo do 5. septembra.

In koliko prvošolčkov bo letos začelo ‘grizti šolske klopi’?

Kot sporoča Ministrstvo, bo v osnovnošolsko izobraževanje v šolskem letu 2017/2018 vključenih 179.511 učenk in učencev, kar je 4.332 več kot lani na začetku šolskega leta. Prvošolk in prvošolcev bo 21.850 (kar je 302 manj kot lani). V vrtce bo vključenih okoli 85.000 otrok.

Največja osnovna šola po številu učencev bo OŠ Ivana Cankarja Vrhnika s 1.002 učencema, najmanjša matična samostojna šola pa bo Osnovna šola Rudija Mahniča – Brkinca Pregarje. Obiskovalo jo bo 27 učencev.

Srečno!

 

Vir: MIZŠ

 

(Visited 5 times, 1 visits today)