Jutri se začne 33. Mednarodni literarni festival Vilenica

3. september, 2018
Foto: Ivo Štefanič, www.slovenia.info

33. Mednarodni literarni festival Vilenica v organizaciji Društva slovenskih pisateljev in Kulturnega društva Vilenica iz Sežane se bo odvijal med 4. in 9. septembrom v Celju, Hrastniku, Kočevju, Kopru, Lipici, Ljubljani, Lokvi, Sežani, Štanjelu in Trstu ter v jami Vilenica. V festivalskem tednu bodo predstavljeni najboljši avtorji in njihova literatura s področja Srednje Evrope pa tudi iz drugih držav Evrope in ostalega sveta.

Letošnja tema festivala v luči vseprisotnega diskurza o finančni in drugih krizah izpostavlja odnos subjekta do materialne realnosti ali drugače: Kaj pomeni biti oziroma delovati kot avtorica/avtor v začetku 21. stoletja? V novem stoletju, ko se avtorice in avtorji srečujejo z realnimi eksistenčnimi problemi, se vprašanje kdo piše ne omejuje več le na lastno sobo pišoče(ga), temveč na širši družbeni kontekst, ki ga zaznamuje devalvacija kulture in umetnosti ter posledično ustvarjalkinega/ustvarjalčevega statusa.

Pisati in preživeti

Tokratna Vilenica bo pod festivalskim naslovom Pisati in preživeti prevpraševala naslednje: Kaj pomeni biti avtorica/avtor danes in kaj konstituira njeno/njegovo identiteto? Je mogoče biti avtor brez objav in brez bralcev? Kdo »naredi« avtorico/avtorja? In kakšno je njeno/njegovo mesto v distribuciji moči in materialnih dobrin, ki jih prinaša posodobljena knjigotržna veriga, kjer je avtorski del finančno pogosto najslabše ovrednoten, avtor(ica) pa zato prisiljen(a) v konstantno produkcijo, da sploh lahko preživi? To so torej izhodiščna vprašanja, ki bodo tematizirala okroglo mizo Srednjeevropske pobude v Lipici.

Osrednje ime festivala je prejemnik nagrade Vilenica 2018, tj. nemški pisatelj bolgarskega rodu Ilija Trojanow. Temu za različnost odprtemu transkulturnemu pisatelju, ki je doma v več svetovih, podeljuje žirija Vilenice nagrado za izjemno kritično in pokončno držo, ki jo prepričljivo ubeseduje v dokumentarni literaturi, predvsem pa zelo poetično v esejih, romanih in pesmih.


Več na: vilenica.si

(Visited 7 times, 1 visits today)