Inovativni urbani projekti v Evropi: Ljubljana in Maribor med izbranimi

16. oktobra, 2017
Ljubljana jeseni - Ljubljana se inovativno bori proti tujerodnim invazivnim vrstam (Foto: Dean Dubokovič, Vir: STO

Na Evropskem tednu regij in mest, ki je potekal v Bruslju od 9. do 12. oktobra, so razglasili rezultate drugega poziva pobude za inovativne urbane projekte (UIA – Urban Innovative Actions). Med izbranimi sta kar dva slovenska projekta, iz Ljubljane in Maribora, v skupni vrednosti dobrih 7 milijonov evrov. Obe mesti sta uspeli z inovativnimi in pogumnimi idejami na področju krožnega gospodarstva.

Invazivne tujerodne vrste v Ljubljani

Mestna občina Ljubljana bo za projekt APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies) – od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev, dobila 4,1 milijon evrov. Projekt naslavlja vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v povezavi z novimi poslovnimi priložnostmi, novimi tehnologijami, krožnim gospodarstvom in vključevanjem prebivalcev v procese odstranjevanja ter predelave tujerodnih rastlin.

Povečanje lokalne samooskrbe s pomočjo kakovostne zemlje v Mariboru

Mestna občina Maribor bo za projekt URBAN SOIL 4 FOOD dobila 3 milijone evrov. S projektom bodo preizkusili nov model za povečanje lokalne samooskrbe s hrano in za zmanjšanje okoljskega odtisa mesta. Poudarek bo na proizvodnji kakovostne zemlje iz odpadkov, ki nastanejo pri različnih dejavnostih v mestu, uporabi te zemlje v mestu, na primer pri urbanem vrtičkarstvu, ter na spodbujanju pridelave in porabe lokalne hrane.

 

Prek pobude UIA Evropska komisija podpira pilotne projekte na področju trajnostnega urbanega razvoja. V ta namen iz Evropskega sklada za regionalni razvoj komisija namenja del sredstev lokalnim oblastem za projekte, ki na inovativen način preizkušajo nove in še ne preverjene rešitve za izzive mest.

Za izbrane projekte skupno 65 milijonov evrov, prihaja že nov razpis

Med 206 prijavljenimi projekti iz 21 držav EU je bilo izbranih 16 projektov. Za sofinanciranje so izbirali projekte na treh področjih: krožno gospodarstvo, urbana mobilnost in vključevanje migrantov in beguncev. Pri izboru so upoštevali stopnjo inovativnosti, kvaliteto partnerstva projekta, merljivost rezultatov, možnost za prenos rešitev v druga urbana območja in kakovost delovnega načrta projekta. Evropska komisija bo za njihovo sofinanciranje namenila skupno približno 65 milijonov evrov. Projekti bodo novembra 2017 začeli z dejavnostmi, ki bodo potekale tri leta.

Nov, tretji poziv UIA bo objavljen decembra 2017 in se bo osredotočal na naslednje štiri teme urbanega razvoja: prilagajanje podnebnim spremembam, kakovost zraka, stanovanja in delovna mesta in veščine v lokalnem gospodarstvu.

 

Vir: MOP

(Visited 14 times, 1 visits today)