Inovativni mladi kmet 2017

1. avgust, 2017

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine spodbujata inovativnost med mladimi na podeželju, zato vabita mlade kmetice in kmete k oddaji vlog za izbor Inovativna mlada kmetica, inovativni mladi kmet 2017.

Naziv se podeljuje kandidatu, ki živi in dela na kmetiji, še ni dopolnil 40 let in je z inovativno idejo pomembno prispeval k ohranjanju in razvoju kmetijstva, gozdarstva ali ribištva ter se odlikuje vsaj po enem od naslednjih vidikov:

  • da njegove ideje prinašajo novosti pomembne za nadaljnji razvoj,
  • da njegove ideje prinašajo izvirne pristope k delu,
  • da se vpeljane spremembe odražajo v pozitivnih ekonomskih učinkih na kmetiji.

Lansko leto je naziv Inovativni mladi kmet osvojil Toni Kukenberger, ki je razvil prevozno molzišče. Več si lahko preberete v članku Inovativni mladi kmet 2016.

Prijave kandidatur se lahko oddajo po pošti na naslov Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska 6,1000 Ljubljana, osebno v tajništvu KGZS ali po elektronski pošti na naslov kgzs@kgzs.si, s pripisom »IMK 2017«; do 23. avgusta 2017.

Več na www.kgzs.si

(Visited 7 times, 1 visits today)