Imamo v Sloveniji še eno spečo ekološko bombo?

14. aprila, 2019
B.R,

Glifosat je zadnje tedne pogosta tema pogovorov. Monsanto je zaradi glifosata izgubil že dve odškodninski tožbi bolnikov z rakom, ki trdita, da sta zbolela prav zaradi omenjenega herbicida. V Sloveniji porabimo letno med 70 in 90 ton glifosata za nekmetijske dejavnosti, poleg tega pa imamo v Račah še tovarno, ki želi širiti proizvodnjo izdelkov z glifosatom.

Anton Komat, znan slovenski okoljevarstvenik in kolumnist je za spletni medij Maribor 24 zapisal, “tovarna v Račah je speča ekološka bomba, saj se kadarkoli lahko zgodi nesreča, ki bo povzročila katastrofalno onesnaženje, “glifosat pa ni zgolj rakotvorni kemični stvor, ampak ima na vesti še številna druga obolenja in patološke spremembe fiziologije pri človeku.” Med bolj znane spadajo motnje v biosintezi proteinov, pomanjkanje nevrotransmiterjev, motnje metabolizma bakterij in rastlin, blokada aktivacije hormona D3, blokiranje esencialnih mikroelementov cinka, bakra in mangana, ki so zaradi glifosata izropani iz rastlin in jih posledično ne dobi tudi človek z uživanjem rastlinske hrane.

Širitev proizvodnje glifosata v Račah

Nekaj kilometrov iz Maribora, v Račah je ameriško podjetje Albauhg TKI, ki proizvaja izdelek Boom efekt, ki vsebuje aktivno snov glifosat, svojo proizvodnjo želijo širiti. Na Agenciji RS za okolje so nam zagotovili, da je podjetje Albauhg TKI d. o. o. 12. maja 2017 vložilo vlogo za okoljevarstveno soglasje, ki je v reševanju. Ker okoljevarstveno soglasje še ni izdano, vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja podjetje ne more vložiti. Podjetje bo lahko vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja vložilo šele, ko bo okoljevarstveno soglasje izdano in pravnomočno. Čas bo pokazal, kdaj se bo širitev proizvodnje zares zgodila.

Rezultati raziskave na Onkološkem inštitutu

Pred leti so v Račah opazili, da je visoka obolevnost za rakom med zaposleni na lokalni osnovni šoli. Domačini so si želeli izvedeti, kdo in kaj je krivo za visoko obolevnost za rakom. V sredo, 10. aprila so dočakali razgrnitev raziskave o pojavljanju raka na Dravskem polju, s poudarkom na občini Rače Fram in okoliških naseljih, ki jo je opravil Onkološki inštitut, financiralo pa Podjetje Albugh TKI d. o .o. Iz javno objavljene raziskave, je razvidno, da se število novih primerov raka v Podravski regiji, kot tudi na Dravskem polju, z leti povečuje. Povečevanje števila novih primerov raka je značilno tudi za preostalo Slovenijo in razviti svet. Porast števila novih primerov raka je v večji meri posledica staranja prebivalstva. Najpogostejše vrste raka v Podravski regiji so enake kot drugje po Sloveniji, torej rak debelega črevesa in danke, nemelanomski kožni rak, pljučni rak, rak dojk in rak prostate. V nobenem od 40 območij na Dravskem polju niso ugotovili za nobeno izmed preučevanih vrst raka v nobenem od treh desetletnih obdobij kopičenja primerov rakavih obolenj, ki bi lahko nakazovalo na vpliv lokalnega nevarnostnega dejavnika.

Glifosat se v Sloveniji v večini uporablja za nekmetijske namene

Po podatkih, ki so nam jih posredovala z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v Sloveniji letno uporabi med 70 in 90 ton glifosata, kar je odvisno od vremenskih razmer. V sušnih letih je uporaba manjša, v bolj deževnih pa večja. Od tega se več kot 75 % te količine uporabi za nekmetijske namene (ceste, železnice, zelenice okoli stavb, pokopališča, tlakovane ceste, potke ob hišah).

Ministrstvo smo povprašali še, kaj porečejo na dokaze nekaterih znanstvenikov, da glifosat usodno vpliva na čebele, s katerimi se Slovenija tako rada pohvali, da jih skrbno varuje. Odgovorili so nam: “Glifosat je bil ocenjen na ravni Skupnosti, tudi Slovenija je v preteklosti izvedla že več kot 20 ocen za različne pripravke, pa vendar nismo nikoli razpolagali s študijami ali podatki, ki bi potrjevali, da glifosat »usodno« vpliva na čebele. ”

Peticijo za vložitev zakona za prepoved uporabe, prodaje in proizvodnje glifosata v Sloveniji, lahko podpišete tukaj .

Vir: Maribo24.si, MKGP, ARSO, Onkološki inštitut

(Visited 176 times, 1 visits today)