Gremo peš!

27. marec, 2019

Letošnji, že 18. Evropski teden mobilnosti, ki bo odvijal med 16. in 22. septembrom, bo potekal pod sloganom »Gremo peš!«.

Motoriziran promet je vir emisij toplogrednih plinov, ki pospešujejo podnebne spremembe. A velika težava sodobne družbe je tudi pomanjkanje fizične aktivnosti prebivalcev, ki jo spodbuja pretirana raba osebnih avtomobilov. Danes je namreč telesno premalo dejavnih več kot 30 % odraslih v Evropski uniji.

Cilj trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe ljudi po mobilnosti, z minimalnim vplivom na okolje. Med trajnostne prometne načine (ob javnem potniškem prometu in kolesarjenju) prištevamo tudi hojo. Letošnja izvedba ETM se bo tako odvijala pod sloganom Gremo peš!  Hoja je namreč pogosto spregledan, a vedno aktualen princip trajnostne mobilnosti, saj na ta način pozitivno vplivamo na zdravje in ne škodujemo okolju.

Delež hoje že desetletja upada

Slovenska koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti, mag. Polona Demšar Mitrovič iz Ministrstva za infrastrukturo, pravi: »Hoja je drugi najpogostejši način premikanja v slovenskih naseljih, čeprav njen delež že desetletja upada. Primerna je za krajše razdalje (do 2 km), kar se ujema z značilnostjo zgradbe večine naselij v Sloveniji in povprečno dolžino tu opravljenih poti. Kakovostne ureditve javnega prostora lahko ob hoji spodbujajo tudi druge potovalne načine, predvsem javni prevoz. Želimo si, da bomo letos s sloganom Gremo peš! k pogostejši hoji spodbudili vse prebivalce Slovenije.«

Lani sodelovalo 77 občin

Lani je pri projektu sodelovalo rekordnih 77 občin, pričakuje pa se, da se bo ta številka letos povečala. Občine bodo letos svoje občane spodbujale k hoji, k promociji tega zdravega načina potovanj pa prispevale tudi z zagotavljanjem primerne infrastrukture oziroma vpeljavo ukrepov, na primer spodbujanje hoje med otroci in podeljevanjem certifikatov za pešcem prijazno ustanovo. Organizatorji so za sodelujoče občine pripravili vrsto gradiv, ki bodo dostopna na prenovljenem spletnem mestu Slovenske platforme za trajnostno mobilnost.

 

Vir: MZI

(Visited 5 times, 1 visits today)