Francija poskrbela za čebele bolje od Slovenije?

13. januarja, 2019

Zasledili smo, da naj bi Francija v primerjavo s prepovedmi Evropske Unije storila še korak naprej, in sicer uvedla prepoved vseh petih pesticidov, ki ubijajo čebele, in ne le treh, kot je to storila EU. Poleg tega naj bi prepovedala vse pesticide tako zunaj kot tudi v rastlinjakih.

Če to drži oz. kako to, da glede na vse pobude za zaščito čebel ni Slovenija prva, ki naj bi prepovedala “vse in več”, smo povprašali Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin nam je odgovorila: “Področje fitofarmacevtskih sredstev je regulirano s Uredbo 1107/2009 o dajanju FFS v promet, ki določa pogoje in kriterije glede sprejemljivega tveganja za čebele. Odločitve o prepovedi določenih FFS temeljijo na teh zakonskih podlagah.”

Dodali so, da je Slovenija pri vprašanjih vpliva na čebele izjemno občutljiva in dosledna pri izvajanju zakonodaje.

“Ne gre za tekmovanje”

“Vaše vprašanje pa se nanaša na ukrepe Francije o katerih smo bili obveščeni iz medijev in do sedaj ni Francija navedla nobenih strokovnih podlag, ki so osnova za dodatne prepovedi, tako da njihove odločitve ne moremo komentirati,” so poudarili. Mar gre za lažne novice?

“Slovenija je vedno strokovno utemeljevala svoje odločitve, ki so se na koncu izkazale kot pravilne. Ne glede na navedeno, pa mi zakonodajo ne razumemo kot tekmovanje v sprejemanju  prepovedi, ampak sprejemanje odločitev v skladu s sprejeto zakonodajo,” so še navedli za konec.

 

(Visited 38 times, 1 visits today)