Finci lahko na Hrvaškem dvigujejo svoja zdravila na recept

21. junija, 2019

Od danes je mogoča izmenjava povzetkov o pacientih v EU, ki jo omogočajo elektronske zdravstvene storitve v Evropi.

Zdravniki v Luksemburgu lahko odslej prejemajo digitalne zdravstvene zapise o potnikih s Češke. Povzetki o pacientih so izvlečki informacij o pomembnih  zdravstvenih vidikih pacientov, kot so alergije, trenutno zdravljenje, predhodne bolezni ali operacije. Informacije bodo v pomoč zdravnikom v primeru zdravniškega obiska v drugi državi.

Od tega tedna pa lahko Finska in Hrvaška izmenjujeta elektronske recepte. Finski državljani lahko v hrvaških lekarnah dobijo zdravila, ki so jim jih predpisali finski zdravniki. Od januarja letos pa je že več kot 2.000 finskih pacientov dobilo zdravila v Estoniji.

Obe storitvi omogoča infrastruktura za digitalne storitve e-zdravja (eHDSI), ki povezuje nacionalne storitve e-zdravja in omogoča izmenjavo zdravstvenih podatkov. Projekt financira Evropska komisija prek instrumenta za povezovanje Evrope. Sistem upošteva varstvo podatkov, pacienti pa morajo za uporabo svojih podatkov predložiti soglasje.

V sistemu eHDSI sodeluje 22 držav članic, tudi Slovenija. Sodelujoče države naj bi e-recepte in povzetke o pacientih začele postopoma uporabljati do leta 2022.

 

Vir: EK

(Visited 75 times, 1 visits today)