Evropski ukrep za zmanjšanje plastičnega onesnaževanja

22. februarja, 2018

V januarju je Evropska komisija objavila Strategijo o plastiki v krožnem gospodarstvu. Prinaša celo paleto ukrepov in priporočil za zmanjšanje plastičnega onesnaževanja ter bolj ekonomične rabe plastike.

EVROPSKI UKREP: DO LETA 2030 VSA PLASTIČNA EMBALAŽA PRIMERNA ZA PONOVNO UPORABO ALI RECIKLIRANJE

Že samo globalna proizvodnja in (so)sežig plastike letno proizvedeta za 400 milijonov ton CO2 ekvivalentov izpustov. To je enako kot vsi letni izpusti Velike Britanije skupaj in 25-krat več kot vsi izpusti Slovenije leta 2014. Hkrati pa izgubljamo dragocene vire, zato Ekologi brez meja in širše Zero Waste gibanje pozdravljajo novo strategijo.

Ukrepi so razdeljeni v tri sklope: na ravni EU, na državni ravni in za industrijo

Ukrepi na ravni EU:
–          do leta 2030 vsa plastična embalaža primerna za cenovno smotrno ponovno uporabo ali recikliranje,
–          priprava ukrepov za zmanjšanje količin plastičnih izdelkov za enkratno uporabo,
–          smernice za modulacijo okoljskih dajatev (nižja za izdelke, ki jih je lažje reciklirati, še nižja če jih je lažje ponovno uporabiti),
–          več ukrepov za boljšo reciklabilnost uporabljene plastike in večjo uporabo reciklirane plastike namesto primarnih surovin (nafte in plina),
–          prepoved uporabe oxoplastike (ta plastika samo pospešeno razpada, ni pa biorazgradljiva v nobenem pomenu besede),
–          prepoved namenskega dodajanja mikroplastike v izdelke  …

Ukrepi na ravni držav:
–          boljša izraba finančnih instrumentov, še posebej za povišanje cene odlaganja in sežiga, ter promocijo recikliranja in preprečevanja nastajanja plastičnih odpadkov,
–          finančne spodbude za rabo sekundarne plastike, vključno z vključitvijo v zeleno javno naročanje,
–          izboljšanje obstoječih sistemov razširjene proizvajalčeve odgovornosti,
–          uvedba povratnih (depozitnih) sistemov, sploh za plastenke,
–          izboljšanje ravnanja z odpadki na obalah in zajema plastičnih odpadkov na splošno,
–          ozaveščanje o smetenju in promocija čistilnih akcij …

Ukrepi za industrijo:
–          spodbujanje eko dizajna in večje uporabe sekundarne plastike,
–          preprečevanje nastajanja plastičnih odpadkov in izboljšanje njihove reciklabilnosti,
–          promocija obstoječih alternativ plastičnim izdelkom za enkratno uporabo (npr. v strežbi za hrano “za na pot”), kjer je to okoljsko smiselno,
–          zaveze in ukrepi proti spuščanju plastike v okolje in mikroplastike v vode …

Pomemben je odziv na vseh nivojih

Evropska komisija je naredila pomemben korak k znižanju plastičnega onesnaževanja, da pa ne ostane vse le črka na papirju, se od nje pričakuje, da velik del obljub dostavi še pred koncem svojega mandata in pokaže, da smo v Evropi lahko vodilni na tem področju. Hkrati odgovornost ne leži le pri komisiji, saj moramo ukrepati na vseh nivojih, zato je pomemben močan skupen odziv.

Vir: Ekologi brez meja

(Visited 5 times, 1 visits today)