Evropski dan darovanja in presajanja organov

9. september, 2017

Danes, torej 9. septembra  obeležujemo 18. evropski dan darovanja in presajanja organov. Po podatkih Evropske komisije se je število presaditev v Evropski uniji v zadnjih letih zelo povečalo, samo med letoma 2010 in 2015 za 14 odstotkov. Na izboljšanje stanja so vplivali pogostejše darovanje organov, napredek v kirurgiji, boljše usklajevanje med kliničnimi skupinami, boljše prometne povezave, boljši varnostni standardi za organe in večje število čezmejnih izmenjav organov.

 

surgery-1049588_960_720

 

napredku pa prispeva tudi EU, saj uveljavlja zakonodajo o standardih kakovosti in varnosti za organe za presaditev. Za skrajšanje časa čakanja na presaditev je bilo razvito evropsko informacijsko orodje, s katerim lahko zdravniki v eni državi članici ustrezne darovalce za svoje paciente najdejo v drugi državi članici. V samo dveh letih je bilo opravljenih skoraj 90 presaditev, predvsem pri otrocih, ki sicer ne bi bile mogoče. Združevanje virov in znanja po EU lahko bistveno izboljša klinične rezultate. Nobena država sama nima dovolj zmogljivosti za zdravljenje vseh redkih in zapletenih bolezni, zato je Komisija letos sprožila novo pobudo za boljšo izmenjavo znanja po Evropi. Virtualne evropske referenčne mreže izvajalcem zdravstvenih storitev iz vse Evrope omogočajo, da delijo informacije o zapletenih ali redkih boleznih in stanjih, ki zahtevajo visokospecializirano zdravljenje ter združevanje znanja in virov.

Po podatkih Slovenija – transplant (Zavod RS za presaditve organov in tkiv) je v Sloveniji na nacionalni čakalni seznam za presaditev organa letno uvrščenih dobrih sto bolnikov, povprečna čakalna doba pa je za vse organe v primerjavi z ostalimi državami relativno kratka. Slovenski bolniki čakajo na presaditev srca, jeter ali ledvice v povprečju manj kot leto dni. Kot še povedo, je bilo do 31. 12. 2016 v register vpisanih 5.306 darovalcev, kar je relativno nizka številka. “V letu 2016 je bilo opravljenih 117 presaditev, kar ustreza številu presaditev v zadnjih nekaj letih. Največ je presajenih ledvic, po številu presajenih organov na milijon prebivalcev smo pri vseh organih nad povprečjem držav Eurotransplanta. Pomembno višje pa je število presaditev src na milijon prebivalcev, kjer smo zadnjih nekaj let v samem svetovnem vrhu,” še pojasnijo na Slovenija – transplant.

 

(Visited 5 times, 1 visits today)