LOGO_LUPA_web

Evropska sredstva za okoljske in podnebne ukrepe tudi za 2 slovenska projekta

6. november, 2016

<![CDATA[Evropska komisija je v okviru za naložbe za okoljske in podnebne ukrepe, ki podpirajo prehod na bolj trajnostno in nizkoogljično prihodnost, v Sloveniji odobrila dva projekta v vrednosti 2 mio evrov.
Sredstva bosta po poročanju STA prejela projekt Life Artemis: Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za tujerodne vrste v gozdnem prostoru, ki ga bo izvajal Gozdarski inštitut Slovenije, ter projekt Life: Adapting to the impacts of climate change in the Vipava Valley (Vivaccadapt) Razvojne agencije ROD Ajdovščina.

Proti invazivnim tujerodnim vrstam v gozdovih

Namen projekta Life Artemis je izboljšanje ozaveščenosti javnosti o invazivnih tujerodnih vrstah v gozdovih. V njegovem okviru bodo vzpostavili sistem zgodnjega opozarjanja in hitrega odzivanja za obvladovanje vpliva invazivnih tujerodnih vrst na gozdove, uvedli popis invazivnih tujerodnih vrst ter izvedli usposabljanje strokovnjakov in prostovoljcev za učinkovito spopadanje s temi vrstami.

Prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe v Vipavski dolini

Projekt Life Vivaccadapt pa se bo osredotočil na prilagajanje kmetijstva v rodovitni Zgornji Vipavski dolini v Sloveniji na vplive podnebnih sprememb. Pri tem bodo vzpostavili pilotni sistem za podporo pri odločanju glede namakanja in odprt predstavitveni center za zasajanje zelenih vetrnih pregrad, da bi prikazali pomen ustvarjanja pred vetrom zaščitenih območij na območjih z močnimi vetrovi.


Program Life

Podpora EU prihaja iz programa za okoljske in podnebne ukrepe, ki je del finančnega instrumenta za okolje Life. V okviru programa se med drugim izvajata podprograma za okolje in podnebne ukrepe. Letos so bili v okviru tega programa med drugim izbrani projekti novih energetsko varčnih električnih smetarskih vozil z gorivnimi celicami na vodik, projekti tehnologij za zmanjševanje tveganja za zdravje pri mulju v odpadnih vodah in projekti za večjo stopnjo recikliranja.]]>

(Visited 3 times, 1 visits today)