Evropska sredstva za Cerkniško jezero in Planinsko polje

25. oktobra, 2017
Foto: Ana Pogačar, vir: STO

Projekt Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju – Kras.Re.Vita bo prejel finančno podporo Evropske unije. Vrednost projekta znaša skoraj 4,9 milijona evrov, sofinanciran pa bo v vrednosti 4,7 milijonov evrov. Od tega bo 80 % sredstev prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, 20 % pa Slovenija. Vodilni partner projekta je Javni zavod Notranjski regijski park.

Notranjski trikotnik

Cilj projekta je izboljšati stanje ciljnih habitatnih tipov in vrst na Natura 2000 območju Notranjski trikotnik, ki zajema območji Cerkniškega jezera in Planinskega polja. Z različnimi ukrepi se bo neposredno na terenu izboljšalo stanje in revitaliziralo kulturno krajino na 232 hektarjih površine. V okviru projekta se bo na Cerkniškem polju obnovilo dvojni okljuk Stržena na Belem Bregu, ki je bil v preteklosti reguliran, na Planinskem polju pa se bo zasulo osuševalni jarek in odkopalo zasute naravne depresije. S tem se bo izboljšalo stanje habitatnega tipa presihajoča jezera in vrst kostanjevka ter mala tukalica.

Vir: MOP

(Visited 254 times, 1 visits today)