Evropska kulturna dediščina tudi v digitalni obliki

9. april, 2019
Samo Kranjec
Foto: Jaka Ivančič, www.slovenia.info

V okviru evropskega projekta INCEPTION se oblikuje informacijska platforma, ki bo s pomočjo sodobnih tehnologij podajala informacije o evropski kulturni dediščini, testno pa bo začela delovati septembra. 

Projekt je bil predstavljen ob robu mednarodne znanstveno-strokovne delavnice za slovenske deležnike s področja varovanja in ohranjanja kulturne dediščine, ki poteka na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Po besedah dr. Roka Žarnića platforma INCEPTION vključuje aplikacije virtualne in navidezne resničnosti (AR/VR reality) ter orodja za 3D-modeliranje, obdelavo, upravljanje in posredovanje informacij o kulturni dediščini širši javnosti.

Varovanje, ohranjanje in osveščanje

»Ključni cilj platforme je lažji dostop, razumevanje in krepitev zaščite ter ohranjanja kulturne dediščine s pomočjo laserskega skeniranja kreiranih 3D-modelov objektov,« pa je povedala dr. Federica Maietti, profesorica na oddelku za arhitekturo Univerze v Ferrari, ena izmed ključnih partnerjev projekta.

»Visokokakovostni in odprti dostopi do digitaliziranih predmetov kulturne dediščine so bistveni za ustvarjanje večjega digitalnega udejstvovanja širše javnosti in spodbujanje uporabe v sektorjih, kot so inženiring, turizem, izobraževanje, kreativne industrije in tehnološke vede,« je še dodal dr. Marinos Ioannides, direktor novoustanovljene UNESCO katedre za digitalno dediščino na Ciprski tehnološki univerzi v Limassolu, tudi eden izmed partnerjev projekta.

inception

Tudi za osebe s posebnimi potrebami

S pomočjo projekta INCEPTION se bo kulturno dediščino približalo tudi osebam s posebnimi potrebami. Dr. Jana Šelih z ljubljanske Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, kot predstavnica Društva Downov Sindrom Slovenija, meni, da je omenjeni projekt in njegovi rezultati, zlasti testna platforma, dragocen doprinos k uspešnejšemu vključevanju oseb z Downovim sindromom v raznolika okolja. »S tem se lahko zagotovi višja kakovost življenja takšnih oseb, saj se krepi njihova samoiniciativnost, zanimanje za okolico v znanem in tujem okolju, prav tako pa se veča tudi njihovo znanje o kulturni dediščini, kar bogati njihova življenja.«

Tudi mag. Roman Rener z Geodetskega inštituta Slovenije vidi rezultate projekta INCEPTION kot eno od možnosti približevanja kulturne dediščine različnim ranljivim skupinam. Geodetski inštitut namreč izvaja projekt »Multimodalna mobilnost oseb z različnimi oviranostmi«, v katerem so razvili metodologijo in standarde za učinkovit sistem prostorskih podatkov, ki podpira mobilnost ranljivih skupin. Roman Rener vidi povezavo obeh projektov kot odlično priložnost za izmenjavo mednarodnih izkušenj in razvoj novih storitev, ki bi olajšale in obogatile življenje različnim ranljivim skupinam.


Platforma INCEPTION bo predvidoma septembra na voljo na spletnem naslovu: inception-project.eu.

(Visited 13 times, 1 visits today)