LOGO_LUPA_web

Evropska komisija toži Slovenijo zaradi odlagališč odpadkov

12. september, 2017

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je bilo obveščeno, da je Evropska komisija vložila tožbo na Sodišče EU zoper Slovenijo, in sicer zato, ker za 21 odlagališč odpadkov do 16. 7. 2009 ni sprejela ustreznih ukrepov v skladu z Direktivo o odlagališčih.

Direktiva o odlagališčih določa standarde za varovanje zdravja ljudi in okolja, zlasti površinskih voda, podtalnice, tal in zraka pred negativnimi vplivi zbiranja, prevoza, skladiščenja, obdelave in odlaganja odpadkov. “V skladu s pravom EU naj bi v Evropi odlagali odpadke na odlagališča le varno in nadzorovano. Njen namen je preprečiti ali čim bolj zmanjšati negativne učinke odlaganja odpadkov v celotnem življenjskem ciklu odlagališč,” pojasnjujejo na Ministrstvu. Tožba je bila, kot sporočajo, Sloveniji vročena 22. 8. 2017, odgovor na tožbo pa lahko Slovenija vloži v roku dveh mesecev od vročitve (temu roku se prišteje še deset dnevni rok zaradi oddaljenosti).

MOP aktivno ureja problematiko odlagališč v zapiranju ali zaprtih odlagališč

Zaradi nezadostnega napredka pri reševanju tega vprašanja je Komisija aprila 2016 poslala dodatno obrazloženo mnenje, s katerim je Slovenijo pozvala, naj ustrezno uredi odlagališča, ki kljub neobratovanju še vedno predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in okolje. Očitek Evropske komisije je, kot pravijo na Ministrstvu, odprt že več let. “Gre za vprašanje odlagališč pretežno komunalnih odpadkov, ki so prenehala z odlaganjem odpadkov, niso pa še izvedla zapiralnih del ali se zaprla ter o tem pridobila ustrezno okoljevarstveno dovoljenje. V zadnjih letih je MOP vložil velik napor, da se očitane kršitve glede odlagališč odpravijo,” pravijo.

Med drugim je bila spremenjena tudi Uredba o odlagališčih odpadkov in sicer z namenom, da se za odlagališča, ki so v lasti občine ali več občin, in so v fazi zapiranja ali že zaprta, predloži (poleg druge zahtevane dokumentacije) zanje sprejemljivo finančno jamstvo in s tem možnost pridobitve OVD.

“Tudi upravljavci so aktivneje pristopili k urejanju odlagališč v zapiranju ali zaprtih odlagališč in pripravi potrebne dokumentacije za izdajo OVD. Prav tako se s strani pristojnih organov (Inšpektorat RS za okolje in prostor) vrši nadzor nad vsemi odlagališči, upravni organ (Agencija RS za okolje – ARSO) pa pospešeno pregleduje dokumentacijo, ki je potrebna za izdajo OVD za čas zapiranja odlagališča in po njegovem zaprtju oz. za zaprta odlagališča.  Predvidevamo, da bo ARSO še v letošnjem letu izdal OVD še za vsa preostala odlagališča,” so zaključili.

Vir: MOP

 

(Visited 5 times, 1 visits today)