Eurobarometer: največja izziva v Sloveniji sta zdravstveno in socialno varstvo

16. februar, 2018

Zadnje nacionalno poročilo standardne javnomnenjske raziskave  Eurobarometer, izvedene jeseni 2017, kaže, da Slovenci menijo, da sta najpomembnejša izziva, s katerima se sooča Slovenija, zdravstveno in socialno varstvo (38 %) ter brezposelnost (29 %). Najpomembnejša izziva v EU pa sta po mnenju slovenskih anketirancev terorizem (46 %) inpriseljevanje (43 %).

Večina Slovencev je glede prihodnosti EU optimistična (64 %), dobra tretjina vprašanih (34 %) pa je pesimističnih. Evropejci so v povprečju nekoliko bolj črnogledi ob razmišljanju glede prihodnosti EU; 57 % Evropejcev je glede prihodnosti EU optimističnih, 37 % pa je pesimistov.

Od pomladi 2017 pa je optimizem glede prihodnosti EU porasel tako v Sloveniji kot tudi v povprečju na ravni EU28.

Najvišja podpora pri nas za prost pretok državljanov EU

Slovenci tudi precej bolje kot državljani drugih držav EU ocenjujejo gospodarski položaj Unije. Eurobarometer med drugim redno preverja podporo državljanov nizu evropskih pobud in politik. Slovenci podobno kot v preteklih letih večinsko podpirajo prav vse naštete predloge, praviloma v višjem deležu kakor v povprečju preostali državljani Unije. Najvišjo podporo so Slovenci izkazali prostemu pretoku državljanov EU, ki lahko živijo, delajo, študirajo in poslujejo kjerkoli v EU, evropski gospodarski in monetarni uniji s skupno valuto evrom ter skupni obrambni in varnostni politiki držav članic EU.

Naš glas v Evropi ni slišan?

Večina Slovencev čuti občutek državljanske pripadnosti Evropski uniji (73 %), kar Slovenijo uvršča nekoliko nad povprečje na ravni EU28.  Državljani posameznih držav članic se zelo razlikujejo glede mnenja o tem, ali njihov glas v EU šteje. Med Slovenci prevladujejo tisti, ki menijo, da njihov glas v EU ni slišan (52 %), obratno pa meni 42 % Slovencev. To mnenje je precej podobno povprečju odgovorov vseh vprašanih na ravni EU28, kjer 44 % Evropejcev meni, da njihov glas šteje, polovica (50 %) pa se s to trditvijo ne strinja. V zadnjih mesecih se je sicer občutek, da njihov glas v evropski povezavi šteje, med anketiranimi povečal.

Pri vprašanju obveščenosti o evropskih vprašanjih večji del Slovencev (55 %) odgovarja, da se ne čutijo dobro obveščeni o evropskih vprašanjih, medtem ko 44 % Slovencev meni nasprotno.

Jesenska javnomnenjska raziskava Eurobarometer je bila izvedena novembra 2017 in je zajela 28.055 oseb v EU, od tega 1.009 v Sloveniji.

Vir: Evropska komisija

(Visited 4 times, 1 visits today)