LOGO_LUPA_web

Eno leto delovanja Galilea – evropskega GPS

13. december, 2017

Včeraj so bili v orbito uspešno izstreljeni štiri dodatni sateliti navigacijskega sistema EU Galileo. Eno leto po tem, ko je Galileo začel ponujati prve storitve javnim organom, podjetjem in državljanom, se je število njegovih satelitov v orbiti tako povečalo na dvaindvajset.

Galileo je ključni del vesoljske strategije Evropske komisije

Vesoljska strategija Evropske komisije se osredotoča na spodbujanje novih storitev, ustvarjanje poslovnih priložnosti, spodbujanje vodilnega položaja Evrope na področju vesolja ter ohranjanje strateške samostojnosti
Evrope.

“Visokozmogljivi globalni satelitski navigacijski sistem že podpira reševalne operacije, zagotavlja natančne navigacijske storitve, boljšo časovno sinhronizacijo za kritične infrastrukture ter zanesljive storitve za javne organe. Čedalje večje število podjetij in inovativnih zagonskih podjetij uporablja podatke sistema Galileo, tudi
pri delovanju svojih naprav, kakor na primer novi iphone,” poudarjajo na Evropski komisiji.

Tudi za varnost v prometu

Ko bo satelitski sistem vzpostavljen v celoti, bo izboljšal avtomobilske navigacijske naprave, signale na mobilnih telefonih, okrepil varnost cestnega in železniškega prometa ter pospešil raziskave in razvoj in ustvarjanje visokotehnoloških delovnih mest v Evropi.

Vir: Evropska komisija

(Visited 4 times, 1 visits today)