Ekoskladovnica – nova zbirka dobrih praks za okoljsko vzgojo in izobraževanje

13. novembra, 2017

Na spletnem mestu programa Ekošola je zaživela Ekoskladovnica, zbirka dobrih praks za ozaveščanje otrok in mladih o različnih okoljskih temah. Vanjo so na začetku uvrstili 42 izbranih primerov z dveh tematskih področij: učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije ter ravnanje z odpadki.

Program Ekošola – več kot 700 vrtcev, šol in fakultet

Vsi so nastali v ustanovah programa Ekošola. Vanj je v Sloveniji vključenih več kot 700 ustanov od vrtcev do fakultet, ki vsako šolsko leto izvedejo 4.000 okoljskih aktivnosti. Svojo bogato okoljsko prakso so se odločili predstaviti tudi drugim, kmalu jo bodo dopolnili s primeri z drugih tematskih področij. Obenem poudarjajo, da je Ekoskladovnica odprta za dopolnjevanje in pričakujejo, da bodo svoje primere predstavile tudi druge organizacije.

Ekoskladovnica vsebuje dobre prakse, ki so doslej nastale v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, vključno z ustanovami za osebe s posebnimi potrebami, dijaških domovih in fakultetah v programu Ekošola. Nekateri primeri so del mednarodnih projektov, drugi so povsem prilagojeni lokalnemu okolju in točno določenim potrebam posamezne ustanove oziroma otrok.

Ekoskladovnica uporabna za vse v šolah in širše

Primeri v Ekoskladovnici so usmeritev in pomoč, kako dopolniti ali popestriti učne načrte, interesne in popoldanske dejavnosti. Nacionalni koordinator programa Ekošola mag. Gregor Cera pojasnjuje: »Uporabna je za vzgojitelje, učitelje, pedagoge, študente, koristi pa tudi staršem in drugim, ki si prizadevajo za okoljsko ozaveščenost. Ugotavljamo, da je prenos znanja in dobrih praks ključen sprožilec zanimivih, novih zamisli in projektov.« Zato k dodajanju okoljskih praks vabijo tudi druge organizacije.

Delo po sedmih korakih v novem Ekoportalu

Ekoskladovnica je del novega obširnega sistema Ekoportal, ki so ga v programu Ekošola razvili namensko za vključene vrtce, šole, fakultete in domove. Omogoča, da sistematično načrtujejo, izvajajo in spremljajo svoje okoljske aktivnosti po metodologiji sedmih korakov programa Ekošola in merijo svoj napredek. Čeprav je Ekoportal zasnovan kot zaprt sistem, lahko koordinator v posamezni ustanovi omogoči vpogled tudi drugim zainteresiranim posameznikom, npr. staršem, sodelujočim strokovnjakom in drugim.

Več:  www.ekosola.si

(Visited 26 times, 1 visits today)