Dražavna sekretarka mag. Strniša na evropskem zasedanju za zmanjšanje pesticidov

7. novembra, 2017

Na včerajšnjem zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki se ga je udeležila državna sekretarka mag. Tanja Strniša, so se ministri posvetili trem vsebinsko pomembnim razpravam: trajnostni rabi pesticidov, trajnostnem upravljanju tal ter s stanjem trgovinskih pogajanj povezanih s kmetijstvom.

Evropska Komisija je predstavila Poročilo o trajnostni rabi pesticidov

Poročilo vsebuje pregled nacionalnih akcijskih programov za izvajanje ukrepov, določenih v Direktivi 2009/128/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov. Glavni cilj te direktive je doseči trajnostno rabo pesticidov v EU z zmanjševanjem tveganj in vplivov uporabe pesticidov na zdravje ljudi in okolje ter spodbujanju uporabe integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizimi in alternativnih pristopov ali tehnik, kot so nekemične alternative pesticidom.

Poročilo Komisije ugotavlja, da so države članice naredile pomemben napredek na tem področju, zlasti glede usposabljanja uporabnikov, nadzora škropljenja iz zraka, nadzora nad ravnanjem in hranjenjem sredstev ter manjšanja rabe pesticidov na posebnih področjih.

Ugotovljena pa so tudi odstopanja od načrtovanega v nacionalnih akcijskih načrtih in njihovi implementaciji. V razpravi so se ministri osredotočili na to, kateri ukrepi so najpomembnejši in najučinkovitejši za doseganje ciljev direktive, ter s katerimi dodatnimi ukrepi bi lahko pospešili implementacijo načel integriranega varstva rastlin.

Zmanjšanje uporabe pesticidov mora biti ena izmed glavnih prioritet evrospkega kmetijstva

Državna sekretarka mag. Tanja Strniša je izpostavila pomen razprave o trajnostni rabi pesticidov za javnost in vse večje skrbi potrošnikov glede uporabe kemičnih sredstev v kmetijski pridelavi. Nadaljnje zmanjšanje uporabe in zmanjšanje vplivov in učinkov, ki jih lahko prinaša raba fitofarmacevtskih sredstev na zdravje in na okolje, mora biti zato ena izmed glavnih prioritet evropskega kmetijstva.

Preusmeritev kmetij s konvencionalne v integrirano in ekološko pridelavo je označila kot pomembna ukrepa za doseganje zastavljenih ciljev.  Za nadaljnje spodbujanje integriranega varstva rastlin so nujna nadaljnja vlaganje v raziskave in razvoj, razvoj novih metod, opreme ter informacijskih sistemov za prenos znanja in izkušenj v prakso ter izobraževanje vseh deležnikov.

Slovenija se po besedah Ministrstva lahko pohvali z dolgoletnimi izkušnjami ter dobrimi praksami pri integriranem varstvu rastlin, testiranju škropilnih naprav in obveznem usposabljanju uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev.

Trenutno Ministrstvo vzpostavlja celovit informacijski sistem in spletno stran za integrirano varstvo rastlin, ki bo dostopna javnosti do konca leta 2017 in kjer bodo na enem mestu zbrane vse informacije. 

Kljub dobrim napredkom na področju trajnostne rabe pesticidov, je DS Strniša še poudarila potrebo po večjem vlaganju v razvoj alternativnih ne-kemičnih metode za zatiranje škodljivih organizmov, s katerimi lahko brez nevarnosti za propad posevka ali pridelka v nasadu oziroma izgube prihodka nadomestijo kemična sredstva za varstvo rastlin, ter omejitev ali celo prepoved uporabe kemičnih pripravkov na javnih površinah.

 

Vir: MOP

(Visited 10 times, 1 visits today)