Gostujoča kolumna: Dovolj za vse – ko z življenjskimi viri upravlja skupnost

1. julija, 2018

Celovite blaginje si ne moremo zagotoviti kot posamezniki, tudi ne kot posamezni gospodarski subjekti. Voda, gozd, rodovitna tla, obnovljivi viri energije, ohranjenost okolja, raznolikost in lepota krajine, biotska raznovrstnost – to so v Sloveniji prepoznani aduti. To so naši življenjski viri, ki se ne pustijo ujeti v ozke okvire. Dosežemo jih lahko samo, če se povežemo kot skupnost in si zanje skupaj prizadevamo.

Pri skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri so v središču ljudje. Gre za vključujoče modele, ki temeljijo na soupravljanju in usklajevanju interesov ter krepijo solidarnost, občutek odgovornosti, pripadnosti in lastništva ter družbeno povezanost prebivalstva.

Lokalne skupnosti imajo pravico, da si zagotavljajo blaginjo z viri v svojem okolju. Imajo pa tudi dolžnost, da to počnejo s spoštovanjem, na vzdržen način in da skrbijo za ohranjanje virov v trajno skupno dobro.

Številne suverene, aktivne in odgovorne skupnosti, ki so upravljanje z naravnimi in drugimi viri v svojem okolju vzele v svoje roke, to že potrjujejo. Dobre prakse v Sloveniji in po svetu že obstajajo in vztrajno orjejo ledino.

Najdemo jih na mnogih področjih in v različnih organizacijskih oblikah, npr. zadruge malih kmetov, družinske ekološke kmetije, skupnostni vrtovi, alternativne ekonomije (skupna raba, izposoja, izmenjava), skupnostno trajnostno gospodarjenje s krajino, podjetja z nekonvencionalno lastniško strukturo (z notranjim lastništvom in delavskim soupravljanjem) in njihovo povezovanje v verige in grozde, ekološka naselja, energetski skupnostni projekti, civilno-družbene skupnostne pobude, stanovanjske zadruge, alternativne valute …

Naj dobre prakse, ki smo jih zbrali tudi na skupnem zemljevidu, služijo kot navdih in spodbudo za prenos v druge dele Slovenije!

 

Gaja Brecelj,
Umanotera

www.DovoljZaVse.si

 

 

 

(Visited 8 times, 1 visits today)