Dnevi pred koncem šolskega leta pogosto v znamenju nasilja

13. junija, 2018

Policija opozarja, da je zaključek ocenjevalnega obdobja za vsakega učenca in dijaka stresno obdobje, ki lahko še poglobi nestrpnosti ali nesoglasja med vrstniki. To pa lahko pripelje tudi do več nasilja med njimi, psihičnega ali fizičnega.

Policisti so v letošnjem šolskem letu zaznali 118 neprimernih ravnanj, ki so jih storili otroci oziroma mladostniki in ki bi jih lahko opredelili kot nasilje med vrstniki. “Toliko zaznanih primerov nikakor ne pomeni povečanja splošnega nasilja na šolah, temveč le večje zavedanje oz. osveščenost vseh, da so posamezna ravnanja, ki so za nekoga nesprejemljiva, tudi dejansko neprimerna” je pojasnil dr. Simon Slokan iz Uprave uniformirane policije na generalni policijski upravi.

Najpogosteje zaznana pojavna oblika je bilo psihično nasilje, predvsem preko svetovnega spleta in socialnih omrežij. V posameznih primerih pa je šlo tudi za fizično nasilje. Najpogostejši razlogi, ki privedejo do nasilja, pa so nesprejemanje oz. netoleranca drugačnosti, potreba po dokazovanju posameznikov pred sovrstniki, pa tudi koristoljubje. “Za preprečevanje nasilja med vrstniki je izjemno pomembno spoštovanje vrednot in vrednostnih sistemov, za vzgojo otrok pa smo odgovorni vsi; starši, vzgojitelji, učitelji, mediji, policija itd., seveda vsak v okviru vloge, ki jo ima znotraj družbe,” je še dodal Slokan.

V Policiji zato skupaj s predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije, Zveze aktivov svetov staršev Slovenije in psihologinjo dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič pozivajo k aktivnemu preprečevanju, prepoznavanju in obravnavanju nasilja med vrstniki. “Naša dolžnost je, da otrokom in mladostnikom zagotovimo varno in spodbudno šolsko okolje,” poudarjajo.

Povezani učitelji, učenci in starši

Kot je ob tem povedala priznana psihologinja dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič se “varno in spodbudno učno okolje soustvarja v učeči se skupnosti, ki v proces poveže vse – učitelje, učence in starše. Gre za dragocen proces, ki se nikoli ne konča. Šola mora dati pobudo, vzpostaviti pogoje in omogočiti skupno učenje, ki mora vključiti učence, ki se učijo, prevzeti svoj delež soustvarjalcev varnega in spodbudnega učnega okolja. Učitelji, učenci in starši so sodelavci, sopotniki, sogovorniki.”

Vzgojne dejavnosti  za varno in spodbudno šolsko okolje

“Vzgojni načrt ima vsaka šola in v primerih, ko k njegovi izdelavi, izvajanju, evalvaciji in izboljšavam pristopi sistematično, resno in z zavzetostjo vseh deležnikov, postane vzgojni načrt odlično ogrodje za izvajanje vzgojnih dejavnosti, ob katerih učenci doživijo pozitivne izkušnje, ko sledijo vrednotam. Na primer izkusijo občutek izpolnjenosti, ko s trudom dosežejo zahtevno postavljen realen cilj, doživijo hvaležnost sošolca, ki so mu pomagali, občutijo olajšanje in potrditev, ko povedo resnico, začutijo skupinsko uglašenost, ko prevzamejo odgovornost za svoj del naloge v ekipi … Cilj tovrstnih vzgojnih dejavnosti je, da pozitivna občutja učence »zasvojijo«, usmerijo tok njihovi misli in prizadevanj in s tem učenci kot ‘sledilci vrednot’ postanejo ključni sooblikovalci varnega in spodbudnega šolskega okolja. Zavedamo se, da je to težko doseči, vemo pa, da nekatere šole delajo odločne korake v to smer in naša dolžnost je, da jih vsi posnemamo,” je dejal predsednik Zveze aktivov svetov staršev Slovenije Tone Meden.

Reševanje konlfiktov v šolah je zahteven postopek

V Združenju ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije pa so opozorili tudi na težave pri obravnavi primerov nasilja v šolskem okolju “zaradi neprimernega vstopanja v šolski prostor bodisi zunanjih – nepooblaščenih oseb, ali pa so to, pogosteje, neprimerne intervencije staršev, ki kot opozarjajo, sicer imajo pravico, celo dolžnost, vstopati v ta prostor, le na drugačen način. Najpogostejši očitek šolam pri razreševanju konfliktnih situacij, je premajhna odzivnost, prepočasno reagiranje. Tu je treba poudariti, da je reševanje takšnih dogodkov izjemno zahteven in kompleksen postopek. Gre za otroke, vsekakor za mladoletne osebe, kjer je izjemnega pomena, da se temeljito preveri vse dejavnike in udeležence nekega dogodka. Hitrost je pomembna pri preprečevanju dogodka, pri reševanju pa se lahko izkaže za neprimerno, saj lahko vodi do napak,” je poudaril Gregor Pečan, predsednik združenja.

Vir: Policija

(Visited 92 times, 1 visits today)