Dioksini in PCB v prehrani: NIJZ priporoča zmerno uživanje rib

11. januarja, 2017

Na osnovi razpoložljivih podatkov o koncentracijah dioksinov in PCB v živilih na slovenskem trgu ter podatkov o porabi hrane so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ocenili dolgoročno prehransko izpostavljenost prebivalcev Slovenije dioksinom in PCB ter izvedli oceno tveganje za zdravje ljudi.

Kaj so dioksini in PCB?

Dioksini in PCB so strupene snovi, ki, kot pojasnjujejo na NIJZ, kažejo škodljive učinke na koži, na imunskem in razmnoževalnem sistemu in pri razvoju zarodkov, imajo vpliv na razvoj centralnega živčenga sistema, motijo hormonsko ravnovesje in so rakotvorni.

Relativno visoke vrednosti lahko najdemo v mesu in mlečnih izdelkih, ribah, rakih, medtem ko so v rastlinah najdene nižje vrednosti. “Priprava in toplotna obdelava lahko zniža njihovo vsebnost v živilu. Če izvzamemo nesreče in poklicno izpostavljensot je uživanje hrane najpomembnejši vir izpostavljenosti dioksinom in PCB,” dodajajo na inštitutu.

Od uvrstitve med obstojna organska onesnaževala leta 2001 jih je manj

Dioksini in PCB so kemijsko zelo stabilni in obstojni v okolju in organizmih. Kopičijo se v prehranski verigi in shranjujejo v maščobnih tkivih. Na osnovi mednarodno zavezujoče Stockholmske konvencije iz leta 2001 so uvrščeni med obstojna organska onesnaževala (POPs), katerih prisotnost v okolju je potrebno zaradi njihove strupenosti in obstojnosti nenehno zmanjševati. “Od leta 2001 naprej je zato na globalni ravni zaznati precejšnje zmanjševanje teh snovi v okolju in temu primerno tudi zniževanje koncentracij dioskinov in PCB v materinem mleku,” pravijo NIJZ.

Opozorila glede uživanja rib – vendar zaenkrat še nekonkretna

Glede na ugotovitve ocene tveganja prehranske izpostavljenosti dioksinom in PCB slovenske populacije in ob upoštevanju previdnostnega načela NIJZ priporoča zmerno uživanje rib in ribjih izdelkov za vse starostne skupine, posebej je to priporočilo pomembno za otroke, nosečnice in doječe matere. “Natančnejša navodila za uživanje rib in ribjih izdelkov, zlasti glede vrste rib in števila obrokov na teden, bo mogoče podati, ko bodo v Sloveniji narejene nacionalne smernice za uživanje rib,” zaključijo.

 

Vir: NIJZ

(Visited 127 times, 1 visits today)