LOGO_LUPA_web

Delež Slovencev, ki ukrepajo proti podnebnim spremembam, precej nad evropskim povprečjem

13. september, 2019

Evropska komisija je v sklopu priprav na podnebni vrh Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku 23. septembra 2019 objavila sporočilo, v katerem je ponovno potrdila odločnost pri uresničevanju svoje podnebne agende in ohranjanje vodilne vloge v svetu v boju proti podnebnim spremembam.

Komisija je predlagala konkretne ukrepe v skladu s svojimi zavezami za uresničevanje pariškega podnebnega sporazuma ter novembra 2018 predstavila vizijo za oblikovanje podnebno nevtralne Evrope do leta 2050. Velika večina držav članic je junija 2019 ta predlog potrdila. Nedavno objavljena posebna raziskava Eurobarometer je pokazala, da 93 % Evropejcev meni, da so podnebne spremembe resen problem. 92 % vprašanih pa jih podpira načrte Evrope, da do leta 2050 postane podnebno nevtralna.

Evropska javnost močno podpira podnebno in energetsko politiko EU, kažeta nedavni raziskavi Eurobarometer. Rezultati raziskav so zelo spodbudni in potrjujejo pozitivne trende v zvezi z ozaveščenostjo ljudi o podnebnih spremembah, njihovimi željami po ukrepanju s strani EU in držav članic ter pripravljenostjo za osebno vključevanje v podnebne ukrepe. Anketiranci so izrazili tudi podporo čistejši, varnejši in dostopnejši energiji v EU. Rezultati anket bodo pomembni tudi za oblikovanje evropske podnebne in energetske politike v naslednjih petih letih.

Slovenci ukrepamo tudi sami

Za več kot tri četrtine vprašanih v Sloveniji so podnebne spremembe “zelo resen” problem (76 %), kar je kljub povečanju za pet odstotnih točk še vedno pod povprečjem EU (79 %). Delež Slovencev, ki tudi sami ukrepajo proti podnebnim spremembam, se je v zadnjih šestih mesecih povečal za 13 odstotnih točk in močno presega povprečje EU (79 %; povprečje EU 60 %). 82 % vprašanih pa si prizadeva za zmanjšanje odpadkov in jih redno ločuje za recikliranje (82 %; povprečje EU 75 %).

Vir: EK

 

 

(Visited 4 times, 1 visits today)