Danes obeležujemo svetovni dan prve pomoči

14. septembra, 2019
Foto: Aleš Černivec

Svetovni dan prve pomoči  je že skoraj dve desetletji priložnost za predstavitev znanj in veščin prve pomoči širši javnosti. Priznava pomembno vlogo nacionalnih združenj Rdečega križa in Rdečega polmeseca ter drugih organizacij pri zagotavljanju usposabljanja iz prve pomoči po svetu, saj na ta način omogočajo ustreznejši odziv ljudi ob poškodbah ali boleznih.

»Prva pomoč in ogrožene ter ranljive skupine« je slogan letošnjega dneva prve pomoči, saj šteje vsako življenje. Nesebična prva pomoč je veliko človekoljubno dejanje, ki kaže pripravljenost za brezpogojno  za reševanje vsakega življenja. Vsakdo se lahko nauči prve pomoči in rešuje življenja, ne glede na njegovo ekonomski in socialni status.

Nikogar ne spregledamo

V svojem svetovnem poročilu o nesrečah za leto 2018 z naslovom »Nikogar ne spregledamo« je Mednarodna zveza združenj Rdečega križa in Rdečega polmeseca opredelila nekaj možnosti za identifikacijo najbolj ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva, da bi jih usposobili za prvo pomoč. Med njimi so ljudje, ki zaradi različnih vzrokov v družbi niso vidni; ljudje, do katerih humanitarni delavci ne moremo zaradi premajhne fizične dostopnosti ali drugih ovir ali oni ne morejo do nas;  povsem nenamerno izključeni ljudje, ki informacij niso prejeli, ker so bile nehote posredovane na njim neustrezen način; pa tudi tisti, na katere niti ne pomislimo, ko gre za učenje prve pomoči..

Predsednica Rdečega križa Slovenije mag. Vesna Mikuž v svoji poslanici ob letošnjem svetovnem dnevu prve pomoči poudarja: »da bi vsi morali imeti možnost pridobivanja znanja in veščin prve pomoči, prav tako kot bi morala vsem biti dostopna prva pomoč, ko bi jo potrebovali.« Nudenje prve pomoči v prvih minutah lahko ima pomemben vpliv pri preživetju posameznikov ter nenazadnje tudi čim hitrejši vrnitvi v njegovo domače okolje.

Ogrožene skupine in prva pomoč

Ljudje smo izpostavljeni številnim, za zdravje škodljivim negativnim vplivom iz okolja. Za namen izboljšanja kakovosti življenja, ohranjanja zdravja in zmanjšanja negativnih posledic poškodb oziroma nenadnih obolenj je zelo pomembno, da posameznike opremimo z znanji in veščinami prve pomoči. Vsi se lahko naučijo osnov nudenja prve pomoči in s tem znanjem lahko nekomu rešijo življenje.

Rdeči križ poudarja absolutno nesprejemljivost kakršnekoli diskriminacije pri nudenju prve pomoči in zagovarja vključevanje vseh skupin prebivalstva v usposabljanje prve pomoči, ki ga organizira.

Predsednica Rdečega križa Slovenije mag. Vesna Mikuž ob tem dodaja: »Ob letošnjem svetovnem dnevu prve pomoči v Rdečem križu Slovenije znova poudarjamo, da bi moralo biti usposabljanje iz prve pomoči dostopno vsem, zato ni morali spodbujati udeležbo vseh, tudi ogroženih skupin prebivalstva.  Naša naloga je, da sporočila in orodja prilagodimo učnim skupinam, da jih bo lahko  razumel vsak učenec.«


Več o usposabljanjih in preverjanjih znanja prve pomoči za najmlajše:

– Znanje-prve-pomoci-je-pomemben-gradnik-varnega-solskega-okolja/

– Ko-je-treba-mocno-stisniti/

(Visited 113 times, 1 visits today)