Dan živali in rastlin divjine: Življenje v vodi za ljudi in planet

2. marca, 2019

3. marca obeležujemo Svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst (World Wildlife Day). Na ta dan je bila leta 1973 v Washingtonu sprejeta Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES). Letos je dan posvečen življenju v vodi in se osredotoča na morske vrste.

Oceani in morja predstavljajo dve tretjini površine Zemlje. V svetovnih oceanih je prepoznanih več kot 240.000 vrst, vendar je dejansko število veliko večje, saj je vsako leto odkritih vsaj 2000 novih vrst. Na svetovni ravni se tržna vrednost morskih in obalnih virov ocenjuje na 3 bilijone USD na leto, kar je približno 5 % svetovnega BDP. Za preživetje je več kot tri milijarde ljudi po svetu, odvisnih od morske in obalne biotske raznovrstnosti.

Grafika: Mohammed Elnour in Patrick George
Grafika: Mohammed Elnour in Patrick George

Brez oceanov na Zemlji ne bi bilo življenja

Oceani uravnavajo podnebje, proizvajajo polovico kisika, ki ga dihamo, in absorbirajo 30 % ogljikovega dioksida ter kar 90 % toplote, sproščene v ozračje, kot posledica podnebnih sprememb. Življenje v vodi in iz njega izhajajoče bogastvo ekosistemov in vrst je tisočletja ohranjalo človeško civilizacijo in razvoj, od zagotavljanja hrane kot tudi materialov za razvoj. Morska biotska raznovrstnost bogati naše življenje tudi s kulturnega in duhovnega vidika. Poleg tega so marsikje ta območja primerna za rekreacijo in oddih.

Življenje v oceanih pod hudim stresom

Trajnostno upravljanje in varovanje morskih in obalnih ekosistemov sta cilja 14 ciljev trajnostnega razvoja. Danes je oceansko življenje pod hudim pritiskom, od podnebnih sprememb do onesnaževanja, izgube obalnih habitatov in čezmernega izkoriščanja morskih vrst. Približno tretjina komercialnih ribjih staležev je čezmerno izkoriščena in mnoge druge vrste – od albatrosov do želv – so ogrožene zaradi netrajnostne rabe oceanskih virov.

 

Vir: MOP

(Visited 30 times, 1 visits today)