Dan za spremembe – Dan za spoštovanje: Izola, zeleno mesto

6. april, 2016

Tudi letos se je
Izola pridružila vseslovenski prostovoljni akciji Dan za spremembe – Dan za
spoštovanje, ki poteka pod okriljem Slovenske filantropije, namen katerega je
izkazati spoštovanje predvsem okolju. 2. aprila so uradno začeli s projektom
‘Izola, zeleno mesto’, v okviru katerega bosta Občina Izola in Komunala Izola
poskrbeli za dodatno ozelenitev mesta. Akciji so se tudi letos pridružila
izolska društva, zavodi, podjetja in organizacije, ki so na različne načine
izkazali spoštovanje okolju.

V
okviru projekta ‘Izola, zeleno mesto’ je Izola dobila 64 novih dreves na šestih
lokacijah v mestu. Ob otroškem igrišču v Jagodju in
na plaži Svetilnik so zasadili koprivovca, Svetilnik je dobil dodatno pinjo. Na
križišču Cankarjevega drevoreda in na Tomažičevi ulici so zasadili platane in
oleandre. Na Morovi ulici so zasadili kostanje, v drevoredu na Prešernovi cesti
pa pinje. Projekt, vreden slabih 19.000 evrov, so pripravili na Komunali Izola,
kjer so tudi izbrali nove lokacije in vrste dreves. Komunali so pri zasajanju
pomagali člani Andragoškega društva Morje.

Sodelavci
Komunale Izola in prostovoljci so v soboto ozelenili tudi štiri ekološke otoke,
nekatere pa tudi očistili. Na treh lokacijah – v Kortah, v Jagodju in na
Sončnem nabrežju so poleg ekoloških otokov pripravili stojnice, na katerih so
njihovi predstavniki osveščali o pravilnem ločevanju odpadkov ter razdeljevali
rože in semena. Osnovnošolci vseh treh izolskih šol so izdelali table z mislimi
o spoštovanju, ki bodo postavljene na lokacije novo zasajenih
dreves. Na OŠ Livade so dodatno ozelenili in uredili tudi šolsko okolico, v TD
Šparžin so na ta dan očistili okolico vodnega vira Frata, v KD Malija pa so z
reciklažo plastenk izdelovali različne uporabne predmete.

Fotografije: Občina Izola

(Visited 3 times, 1 visits today)