Črna človeška ribica v Beli Krajini

21. marec, 2019
Foto: dr. Boris Bulog.

V Jelševniku pri Črnomlju, ki je znan kot eno od le treh do zdaj odkritih belokranjskih nahajališč črne človeške ribice, so konec februarja predstavili projekt predstavitve in varovanja življenjskega okolja te območne posebnosti.

S projektom želijo informirati javnost o fenomenu črne človeške ribice iz Bele krajine ter zmanjšati njeno lokalno ogroženost. Uredili bodo tudi »Info center črna človeška ribica« na domačiji Zupančič ob izviru Jelševnik, kjer bo vsebina urejena na interaktivnih interpretacijskih točkah: Bela krajina, zapis v kamninah, plitvi kras, kraška podtalnica, belokranjske ekološke bombe. Jamski živi svet s črno človeško ribico pa bo predstavljen v umetni jami.

Želijo si tudi, da bi pojav črnega močerila uvrstili med belokranjske znamenitosti.


Več na: www.crni-moceril.si

(Visited 13 times, 1 visits today)