Čisto moje Velenje – počitniško delo za prijetno okolje

15. junija, 2017
Foto: Matej Vranič, vir: Velenje Tourism

Mestna občina Velenje letos že petnajstič izvaja projekt Čisto moje Velenje, s katerim dijakom omogočajo opravljanje počitniškega dela. Nekaj mest je še na voljo, zato vabijo mlade, da se pridružijo projektu.

Za opravljanje počitniškega dela se lahko prijavijo vsi dijaki, ki imajo stalno prebivališče v mestni občini Velenje. Prijavnica za sodelovanje pri projektu je objavljena na spletni strani www.velenje.si (Obrazci, vloge; Ostalo).

Dela v sklopu projekta: od okolice do medgeneracijske pomoči

Mladi bodo urejali okolice krajevnih skupnostih, šol in javnih zavodov, pomagali varovancem Doma za varstvo odraslih Velenje. Prav tako bodo pomagali pri izvedbi tradicionalnih taborjenj in pri izvedbi delavnic Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje v sončnem parku, pomagali gasilcem, v TIC-u in Mladinskem hotelu Velenje. Dijaki bodo skrbeli tudi za urejenost Velenjske plaže.

Za čisto, urejeno in prijetno mesto

Temeljni cilji projekta Čisto moje Velenje so skrb za urejeno in čisto okolje, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, sklepanje novih prijateljskih vezi, finančna pomoč mladim oziroma njihovim družinam, krepitev zavesti o pomenu zdravega in čistega bivalnega okolja ter pozitiven odnos do urbane opreme.

“V Mestni občini Velenje si tudi sicer s številnimi aktivnostmi in čistilnimi akcijami skozi vse leto prizadevamo, da bi bilo mesto čisto, urejeno in prijetno za bivanje. Zato tudi vse občanke in občane pozivamo, da nam pri tem pomagajo in tudi sami prispevajo k vzdrževanju urejenosti in čistosti našega mesta,” pravijo na Mestni občini Velenje.


Projekt letos poteka v devetih tedenskih terminih od 26. junija do 25. avgusta. Počitniško delo bo plačano 5 evrov na uro (bruto znesek), posameznik pa lahko opravi največ 38 ur oziroma 5 delovnih dni.

Vir: MOV

(Visited 17 times, 1 visits today)