Čezmejno sodelovanje za boljše pogoje življenja z demenco

28. marca, 2018

Z zaključno konferenco v hrvaškem Umagu se je zaključil čezmejni projekt z naslovom Izboljšanje kakovosti življenja oseb z demenco na čezmejnem območju – Demenca aCROsSLO, v okviru katerega je NIJZ s tesnim sodelovanjem različnih strokovnjakov pripravil številna izobraževanja in dogodke ter veliko ključnih izdelkov in gradiv, ki ozaveščajo javnost o demenci in prispevajo k njeni destigmatizaciji.

“Pridobljene izkušnje in znanje bodo pripomogle tudi drugim domovom upokojencev v Sloveniji in Hrvaški k izboljšanju kakovosti življenja oseb z demenco, za katere skrbijo, sprejemanju novih standardov in soočanju z demenco na sploh,” poudarjajo na NIJZ.

V projektu, ki je trajal od oktobra 2016 do marca 2018, so sodelovali Dom upokojencev Izola – Casa del pensionato Isola, Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria in Nacionalni inštitut za javno zdravje na slovenski strani ter hrvaški partnerji projekta – Dom za starejše in nemočne osebe ”Atilio Gamboc” Umag, Občina Umag – Città di Umago in Hrvaško združenje za Alzheimerjevo bolezen (HUAB). Na zaključni konferenci so bili predstavljani ključni izdelki, ki so na projektu nastali.

Priporočila za načrtovanje domov za ljudi z demenco

Pomemben izdelek, ki je nastal v okviru projekta, so priporočila za optimizacijo in načrtovanje domov za ljudi z demenco. “Oblikovanje bivalnega okolja, primernega za ljudi z demenco, temelji na spoznanju, da te osebe niso tam izključno zaradi zdravljenja, ampak da jim v okviru njihovih kognitivnih sposobnosti omogočimo dostojno življenje. Zasnova, oprema in urejenost odprtega prostora domov za starejše namreč pomembno vpliva na kakovost življenja ljudi z demenco, ki tam živijo, na ustvarjanje boljših delovnih pogojev osebja, ki za njih skrbi ter zadovoljstvo njihovih svojcev in prijateljev,” pojasnjujejo na NIJZ.

Ker lahko skupaj pomembno prispevamo k destigmatizaciji in ozaveščanju na področju demence, vabijo vse, da še naprej obiskujejo tudi spletno stran www.demenca.eu, kjer je objavljenih še več koristnih informacij in iz projekta izhajajočih elektronskih gradiv.

Pomen za lokalno skupnost in širše

Demenca predstavlja vedno večji zdravstveni, socialni in ekonomski problem, s staranjem prebivalstva pa se v prihodnje pričakuje porast obolelih za demenco. Ozaveščanje javnosti o pojavnosti demence pripomore k zgodnjemu prepoznavanju in zdravljenju demence. Zato je izvajanje zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev treba prilagoditi potrebam ljudem z demenco in njihovim svojcem. Z izmenjavo dobrih praks na čezmejnem področju lahko izboljšamo kakovost in prilagodljivost zdravstveno in socialno-varstvenih storitev na čezmejnih območjih Slovenije in Hrvaške, zmanjšamo razlike in vzpostavimo trajno sodelovanje.

Vir: NIJZ

(Visited 13 times, 1 visits today)