Brezplačno kosilo od zdaj za več otrok

13. februarja, 2017

S 1. februarjem so začele veljati spremembe zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki pomenijo, da so do brezplačnega kosila upravičeni tudi otroci, ki prihajajo iz družin v drugem in tretjem dohodkovnem razredu. Novela zakona tako zdaj širi upravičenost do 100-odstotnega subvencioniranega šolskega kosila na družine s povprečnim mesečnim dohodkom na osebo, ki znaša do 36 % povprečne plače.

(Visited 12 times, 1 visits today)