ARSO poroča: lani smo v Sloveniji dihali kakovostnejši zrak kot leto poprej

28. februarja, 2019

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je predstavila meritve kakovosti zraka, ki kažejo, da je bila kakovost zraka v Sloveniji leta 2018 boljša kot leta poprej. V zadnjih letih se v Sloveniji soočamo predvsem s čezmerno ravnjo ozona in delcev PM10, a kot je razvidno iz rezultatov, se onesnaževanje zmanjšuje.

Razlog za izboljšanje kakovosti zraka je v ugodnih vremenskih okoliščinah. Pogoste padavine so zniževale ravni ozona v poletnem času, v zimskem obdobju pa je ugodno vplivalo na ravni delcev PM10, izpustov iz malih kurilnih naprav in prometa kot največja vira tega onesnaževala.

Onesnaženje z delci PM10 se zmanjšuje

Vsota prekoračitev mejne dnevne vrednosti 50 µg/m3 za delce PM10 je v letu 2018 na šestih merilnih mestih presegla število 35, ki je dovoljeno za celo leto. V letu 2017 je bilo na desetih merilnih mest več kot 35 krat preseženo mejno dnevno vrednostjo 50 µg/m3 za delce PM10. Letna mejna vrednost za delce PM10 v letu 2018 ni bila presežena na nobenem merilnem mestu. Delce PM2.5 ARSO meri na štirih merilnih mestih po Sloveniji in na nobenem ni bila lani presežena mejna letna vrednost.

Tudi koncentracije ozona nižje kot pretekla leta

V poletnih mesecih leta 2018 je prevladovalo spremenljivo vreme s pogostimi padavinami. Obdobja suhega vremena so bila kratka, zato so bile ravni ozona nižje, kot bi pričakovali za poletni čas.

Opozorilna urna vrednost 180 µg/m3 je bila presežena samo na Primorskem. Največ devetkrat v Novi Gorici, trikrat na Otlici in enkrat v Kopru. V letu 2018 je bilo vseh prekoračitev 13, v letu 2017 pa 36. Ciljna 8-urna vrednost pa je bila v letu 2018 prekoračena povsod, največkrat v višje ležečih krajih ter na Primorskem in Obali, kjer je zrak z ozonom v Sloveniji najbolj onesnažen.

 

Vir: ARSO

(Visited 21 times, 1 visits today)