ARSO ponovno opozarja: ognjemeti onesnažujejo in so tveganje za zdravje

30. decembra, 2018

Ognjemeti, petarde in iskrice povzročajo veliko in negospodarno onesnaženost ozračja z delci ter predstavljajo tveganje za zdravje. “Vabimo vas, da se ob novoletnih praznovanjih odpoveste ognjemetom in drugi pirotehniki. S tako odločitvijo lahko hitro, brezplačno in učinkovito pripomorete k večji kakovosti zraka,” apelira ARSO prav na vse.

Če ni padavin, lahko ti delci lebdijo v zraku več kot teden dni. “Tudi ko se že posedejo, se ob suhem vremenu
ponovno vrnejo v ozračje zaradi cestnega prometa ali vetra. Ko delce padavine sperejo iz ozračja in tal, onesnažijo
površinske vode in podtalnico (problematični so zlasti perklorati, ki so endokrini motilci hormonov).
Meritve kakovosti zraka kažejo, da koncentracije delcev v ozračju na prehodu v novo leto presežejo dovoljeno
dnevno mejo onesnaženosti za delce z velikostmi pod 10 mikrometrov PM10, ki jo določa zakonodaja (50 μg/m3
),” pojasnjujejo.

Mesta velikokrat zagotavljajo, da merilne postaje ne kažejo tega. A merilne postaje niso postavljene v bližini prireditvenih prostorov v mestih, kar pomeni, da so koncentracije onesnaževal na lokacijah prireditev veliko večje. Onesnaženju zraka so zelo izpostavljeni tisti, ki se zadržujejo v bližini ognjemetov, ki jih pripravijo posamezniki. V teh primerih je namreč onesnaženje zelo blizu tlòm.

V pljuča vdihnemo cel spekter strupenih snovi

Delci, ki so posledica ognjemetov, so manjši od 1 mikrona, zato lahko prodrejo globoko v pljuča in telo. Vsebujejo lahko kalij (K), stroncij (Sr), vanadij (V), titan(Ti), barij (Ba), baker (Cu), svinec (Pb), magnezij (Mg), aluminij (Al), antimon (Sb), žveplo (S), molibden (Mo), mangan (Mn), fosfor (P), cink (Zn), saje …

ognjemet kemikalije

“Izpostavljenost onesnaževalom, ki jih povzročajo ognjemeti, lahko sproži težji astmatični napad, ki lahko pri občutljivejših skupinah bolnikov (npr. pri otrocih) povzroči tudi smrt. Drobni delci, ki vsebujejo kovine,  povzročajo vnetje dihalnih poti in pljuč tudi pri sicer zdravih ljudeh,” še opozarja ARSO.


Več o tem, kako pirotehnika zastruplja ozračje: mojzrak.si

(Visited 21 times, 1 visits today)